Sectorprognose ABN AMRO: Transportsector groei 1,5% in 2017 en 2018; lichte groei spoorvervoer

Bron: ABN AMRO Bank

Donderdag, 13 april 2017

Sectorprognose ABN AMRO: Transportsector groei 1,5% in 2017 en 2018; lichte groei spoorvervoer

In 2016 daalde de omzet van alle bedrijven die in de transportsector actief zijn met 0,3 procent. De vrachtvolumes gaven vorig jaar een positiever beeld en stegen met 2,3 procent. Volgens ABN AMRO staan vooral de prijzen, en hierdoor de omzetten, nog onder druk. In 2017 en 2018 verwacht zij een groei van 1,5 procent voor de gehele transportsector. De ontwikkelingen in de sector als geheel laten wel een gemengd beeld zien. Sommige sectoren presteren goed, terwijl andere sectoren nog in moeilijker vaarwater zitten.

Positieve vooruitzichten voor wegvervoer
Het wegvervoer is één van de trekkers van de transportsector. De omzet steeg in 2016 met 2,8 procent, ook de vervoersvolumes stegen (+2,5 procent). ABN AMRO denkt dat wegvervoerders ook in de komende jaren kunnen meeliften met de groei van de bouwsector en de stijging van online verkopen.

Lichte groei in spoorvervoer
Het volume van goederen dat via het spoor vervoerd werd nam in 2016 met 0,8% toe. Het internationale vervoer nam met 0,8% toe en het binnenlandse vervoer met 1,1%. De doorvoer van goederen daalde daarentegen sterk in 2016. De spoorvervoerders profiteerden in 2015 van laagwater waardoor de binnenvaart minder goederen kon vervoeren. In het eerste halfjaar van 2016 lagen als gevolg van dit laagwater de vervoerde volumes via het spoor ook nog hoger.

Vooruitzichten spoorvervoer
De vooruitzichten voor de spoorvervoerders zijn gemengd positief. Spoorvervoerders kunnen profiteren van de verder aantrekkende economische groei, de toename van de bouwsector en toename van de chemische industrie. Op langere termijn kunnen spoorvervoerders profiteren van de aansluiting van de Betuweroute in Duitsland en de aanleg van een extra derde spoor. Dit zal echter pas op lange termijn effect gaan hebben, want de oplevering is gepland voor 2022. Inmiddels heeft staatssecretaris Sharon Dijksma aangegeven dat het niet langer realistisch is dat 2022 gehaald gaat worden. Tot die tijd is de Betuweroute minder beschikbaar voor goederentreinen, die moeten worden omgeleid. Daardoor kunnen spoorvervoerders op kortere termijn last hebben van capaciteitsbeperkingen.

Volumes in binnenvaart groeien, maar prijsdruk blijft
De omzet in de binnenvaart daalde in 2016 met 5,9 procent. Tegelijkertijd stegen de volumes met 3,2 procent. ABN AMRO verwacht in 2017 en 2018 een lichte groei van het binnenvaartvolume. De prijzen blijven naar verwachting onder druk staan vanwege aanhoudende overcapaciteit. In short sea shipping was in 2016 een volumestijging zichtbaar, maar door overcapaciteit stonden de tarieven en omzet onder druk. Doordat nog maar weinig nieuwe schepen voor short sea shipping worden gebouwd, zal de capaciteitsgroei in de komende jaren beperkt blijven en de druk op de tarieven verminderen.