Shuttlewise verhoogt frequentie dienst Rotterdam - Mortara naar 5x per week

Maandag, 31 januari 2011

Intermodaal operator Shuttlewise zal per 1 februari de frequentie van haar dienst op Mortara verhogen naar vijfmaal per week. Door deze verhoging is Shuttlewise erin geslaagd binnen een jaar een dagelijks vertrek te realiseren.

De dienst tussen Rotterdam RSC en het Italiaanse Mortara blijft de stop op Cabooter te  Venlo hanteren. De dienst die in december 2009 met 3 vertrekken begon heeft in 2010 een duidelijke groei gekend en heeft mede door haar goede performance het vertrouwen van de klanten gewonnen waardoor deze uitbreiding mogelijk is.

Shuttlewise hanteert een vernieuwend concept waarin het bijeenbrengen van partijen met een gezamenlijke interesse voor een bepaalde verbinding centraal staat. Door het bundelen van de lading van verschillende partijen en het overnemen van het initiatief tot realisatie wordt de drempel om een nieuwe intermodale verbinding te verwezenlijken drastisch verlaagd.

Er zijn verschillende wijzen waarop er van deze Shuttlewise dienst gebruikt gemaakt kan worden. Uiteraard kan men op spotprijs basis (ad-hoc) lading boeken, maar men kan ook als volumeklant en eventueel zelfs als partner in het concept deelnemen. De partners van een dienst, die vaak om strategische redenen participeren, delen in de bonus en malus van de exploitatie van de betreffende dienst. De volumeklanten kunnen in ruil voor een vastgesteld volume een scherpe prijs en een gegarandeerde capaciteit veiligstellen. Een combinatie hiervan is natuurlijk ook mogelijk. Shuttlewise neemt het risico op het restvolume en verkoopt dat op de markt. Verder is Shuttlewise verantwoordelijk voor de complete operationele en commerciële uitvoering van de dienst.

Shuttlewise, een initiatief van Husa Transportation en Den Hartogh Logistics, zoekt voortdurend naar mogelijkheden om op strategische Europese corridors een kwalitatief hoogstaande verbinding op te zetten. Shuttlewise beoogt hiermee een verbeterde prijs-kwaliteitsverhouding te realiseren op de achterlandverbindingen t.b.v de in de Benelux alsmede het Ruhrgebied gevestigde logisitieke dienstverleners voor maritieme en continentale ladingstromen.

Voor meer informatie klikt u hier.