Spoor in Cijfers 2017: "steeds vaker modal shift vanwege duurzaamheid"

Bron: Rail Cargo information Netherlands

Maandag, 2 oktober 2017

Spoor in Cijfers 2017:

Steeds meer verladers sturen aan op een modal shift vanwege duurzaamheid. Dit blijkt uit de nieuwe editie van Spoor in Cijfers (2017) die afgelopen donderdag werd gepresenteerd tijdens het Spoorcongres 2017 in Tiel. In de nieuwe publicatie van het voorlichtingsbureau Rail Cargo is een achttal ‘best practices’ opgenomen, waarin diverse verladers hun visie op het spoorgoederenvervoer te berde brengen. Opvallend is dat het klimaatverdrag in Parijs (COP 21) uit 2015 steeds meer beslag legt op de bedrijfsvoering van verladers. Het zoeken naar duurzame transportoplossingen is daar onderdeel van.

Uit dezelfde best practices blijkt dat spoorgoederenvervoer niet slechts een modaliteit is voor enkel laagwaardige bulkvolumes over grote afstanden, maar ook voor andere ladingtypes, zoals ‘fresh’, ‘food’, ‘consumer goods’ en ‘bouwmaterialen’. De desbetreffende verladers tonen aan dat het (intermodaal) spoorvervoer verschillende voordelen heeft te bieden ten opzichte van het wegvervoer.

Spoor in Cijfers is een jaarlijkse uitgave van Rail Cargo. Het is de 11e keer dat deze publicatie door het voorlichtingsbureau is opgesteld. Onderwerpen die in Spoor in Cijfers ter sprake komen, zijn onder andere de marktpartijen, vervoersconcepten, best practices, infrastructuur en veiligheid. Daarnaast worden aan de hand van diverse statistieken de meest relevante ontwikkelingen in het spoorgoederenvervoer geschetst.

In Spoor in Cijfers 2017 is tevens een apart hoofdstuk gewijd aan de Nieuwe Zijdenroute, waarin het spoorvervoer van een naar China centraal staat. Naast een interview met het management van ‘New Silkway Logistics’ treft de lezer algemene informatie aan over de verschillende routes en de logistieke voordelen die gemoeid zijn met het spoorproduct.

Een digitale versie van de Nederlandse publicatie kunt u reeds downloaden via de volgende link: sic_2017_def.pdf

Een hardcopy van de nieuwe uitgave kunt u bestellen door een e-mail te sturen naar info@railcargo.nl onder vermelding van Spoor in Cijfers 2017.