Spoorgoederenvervoer draagt bij aan verduurzaming fijnmazige distributie

Bron: Rail Cargo information Netherlands

Donderdag, 14 juni 2018

Spoorgoederenvervoer draagt bij aan verduurzaming fijnmazige distributie

Het bereiken van een duurzame economie staat hoog op de nationale en internationale agenda’s. Een dergelijke economie is gericht op het minimale gebruik van fossiele brandstoffen en het optimale gebruik van schone en natuurlijke bronnen, grondstoffen en producten.

Fijnmazige distributie

Maatschappelijke trends zoals de trek naar de stad, kleinere wooneenheden en een toename in ‘gemaksaankopen’ via internet (kleding, schoenen, maaltijden) hebben gezorgd voor een grotere behoefte aan snel, flexibel transport van steeds kleinere volumes. Dit leidt tot een toename van het aantal vervoersbewegingen, hetgeen haaks staat op het doel een duurzame economie te creëren.

Zoals door vele onderzoekers reeds is bewezen, is het spoorgoederenvervoer de meest milieuvriendelijke modaliteit, zeker sinds de laatste jaren de diesellocomotief nagenoeg is uitgebannen. Helaas is het spoorgoederenvervoer niet altijd in staat om de gewenste fijnmazige distributie te leveren om de maatschappelijke trends te kunnen volgen.

Logistiek ontkoppelpunt

Echter, dat betekent niet dat het spoorgoederenvervoer geen enkele rol kan spelen om aan deze trends te kunnen voldoen en om een bijdrage te leveren aan een duurzame economie. In toenemende mate worden de intermodale railterminals namelijk gebruikt als logistieke ontkoppelpunten. Voor de lange afstanden en de grote volumes wordt het spoorgoederenvervoer gebruikt. Vervolgens worden de goederen op of naast de railterminals opgeslagen en worden zeer milieuvriendelijke voertuigen gebruikt voor de fijnmazige distributie met kleine volumes. Onvermijdelijk zal de gehele logistieke sector op deze manier moeten gaan functioneren om haar bijdrage te leveren voor een duurzame economie.

Rail Scout

Door gebruik te maken van Rail Scout kunnen logistieke managers snel zien of hun goederen per spoor kunnen worden vervoerd. Via de app hebben steeds meer verladers, logistieke dienstverleners, expediteurs en rederijen de “weg” naar het spoor weten te vinden, zodat ook de logistieke sector hard werkt aan een duurzame economie.