Spoorvervoer op Maasvlakte 2 groeit

Bron: SpoorPro

Donderdag, 17 januari 2019

Spoorvervoer op Maasvlakte 2 groeit

Sinds de aanleg van Maasvlakte 2 is het aandeel van het goederenvervoer per spoor in dat nieuwe havengebied toegenomen, vergeleken met het wegvervoer en vervoer over water. In 2015 was het aandeel spoorgoederenvervoer nog 3 procent. Dat groeide naar 6 procent in 2016 en naar 8 procent in 2017.

De cijfers staan in de negende editie van een voortgangsrapportage over de ontwikkeling van Maasvlakte 2, die eind vorig jaar verscheen en deze week naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De volumes die overgeslagen worden op Maasvlakte 2 nemen toe. In 2015, het eerste jaar dat de terminals in dit havengebied operationeel waren, ging het nog om een beperkt volume van 289.000 TEU (aantallen containers in de standaardafmeting), waarvan 3 procent voor rekening kwam van het spoor, 50 procent van de weg en 47 procent van het water. In 2017 bedroeg het totale overslagvolume op de Tweede Maasvlakte ruim 1,8 miljoen TEU. Het aandeel spoor hierin bedroeg 8 procent, het aandeel water 43 procent en het aandeel weg 49 procent.

Een van de gemaakte afspraken in het convenant Visie en Vertrouwen is terugbrengen van het containervervoer over de het weg, ten gunste van dat per spoor of over water. Voor 2033 zou hooguit 35 procent van de containers met vrachtwagens vervoerd moeten worden om de bereikbaarheid te verbeteren en het milieu minder te belasten.