STC erkend als opleidingsinstituut voor rail

Bron: STC Group

Donderdag, 29 november 2012

STC erkend als opleidingsinstituut voor rail

Het Scheepvaart en Transport College (STC) in Rotterdam heeft als eerste onderwijsinstelling in Nederland een erkenning gekregen als opleidingsinstituut voor de rail. Het STC ontving de erkenning maandag van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

De erkenning voor opleidingsinstituten in de spoorsector is nieuw. Door gewijzigde Europese wetgeving en de vertaling daarvan naar nationale wetgeving, is deze erkenning nu officieel opgenomen als eis in de Spoorwet. In Nederland is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verantwoordelijk voor de registratie, kwalificatie en erkenning van opleidingsinstituten die railopleidingen aanbieden. Na een uitgebreide inspectie in oktober van dit jaar, heeft de ILT geconstateerd dat de vereiste expertise en onpartijdigheid die noodzakelijk is voor het opleiden van treinmachinisten, volop aanwezig is bij de STC-Group. Om het landelijke examen voor de functie van Machinist Volledig Bevoegd en Machinist Beperkt Bevoegd te mogen doen, moet de deelnemer een opleiding hebben gevolgd bij een door de ILT erkend opleidingsinstituut voor treinmachinisten. De STC-Group is sinds gisteren de eerste opleider die aan die eisen voldoet.

Forse instroom
Het Scheepvaart en Transport College, onderdeel van de STC-Group, is in 2011 als eerste MBO-opleider in Nederland, gestart met de MBO-opleiding Machinist Railvervoer. 50 Deelnemers zijn de opleiding na een grondige keuring gestart. Deze groep rondt in juli 2013 de opleiding af. Dit schooljaar zijn 55 deelnemers gestart met de tweejarige MBO-opleiding op niveau 3. De opleiding bereidt de deelnemers voor op een machinistenfunctie bij een goederenvervoerder, personenvervoerder of spoor-aannemer. Bij alle spoorvervoerders zijn stageplaatsen gegarandeerd, zodat alle vormen van spoorvervoer voor de deelnemers mogelijk zijn.