Sterke groei aantal treinen over de Betuweroute

Bron: Keyrail

Donderdag, 18 augustus 2011

Sterke groei aantal treinen over de Betuweroute

Op de Betuweroute is het aantal treinen in het eerste halfjaar van 2011 met bijna 50% toegenomen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2010. Dit maakt Keyrail, de exploitant van de Betuweroute, in haar halfjaarbericht bekend.

De groei van het eerste halfjaar komt deels voort uit de keuze van vervoerders om van de Brabantroute naar de Betuweroute te switchen. Ook zijn er drie nieuwe vervoerders actief geworden, te weten: Locon, Continental Rail Services (CRS) en HSL Logistik, die nieuwe spoorverbindingen met het Europese achterland hebben ontsloten.

Daarnaast is het kolen en erts pakket dat per spoor wordt vervoerd aanzienlijk gegroeid. In het tweede kwartaal rijden er gemiddeld 16 kolen- en ertstreinen per dag. Het besluit van Duitsland om gefaseerd haar kerncentrales te sluiten, zal gevolgen hebben voor de marktvraag naar energiekolen. Hoe zich dit in termen van het aantal treinbewegingen gaat ontwikkelen, zal de komende jaren duidelijk worden. De automobielindustrie is aan het opkrabbelen uit de crisis. Dit herstel heeft een positief effect heeft op het aantal ertstreinen die vanuit Rotterdam naar Duitsland rijden.

Bij de containers valt op dat het shortsea segment een inhaalslag maakt richting het spoor. Dit heeft geleid tot meer treinen naar met name Duitsland en Italië.