Streven naar een optimaal terminal netwerk

Bron: Rail Cargo information Netherlands

Woensdag, 23 april 2014

Streven naar een optimaal terminal netwerk

Tijdens het meest recente Spoorcafé op 10 april jongstleden bij Strukton Rail hield prof. dr. Lóránt Tavasszy, bijzonder hoogleraar goederenvervoer en logistiek aan de TU Delft en tevens als adviseur werkzaam bij TNO een gastlezing over terminalnetwerken. Een zeer interessante lezing waarbij inzage werd gegeven in de verhouding tussen vraag en aanbod, schaalgrootte en marktbereik. De presentatie van deze lezing kunt u hier downloaden: spoorcafe_10_4_2014_lorant_tavasszy.pdf

Naast de lezing van Tavasszy verzorgde ook Strukton Rail, tevens gastheer van het Spoorcafé, een inleiding, waarbij de focus lag op de inzet van duurzaam en energiezuinig spoormaterieel. De presentatie van Stukton Rail kunt u eveneens downloaden: presentatie_stukton_rail_spoorcafe_april_2014.pdf 

Heeft u interesse om het Spoorcafé bij te wonen? Klik dan hier. Ook kunt u een e-mail sturen naar spoorcafe@railcargo.nl.