Streven naar meer harmonisatie in veiligheidssysteem

Bron: Rail Cargo information Netherlands

Maandag, 6 juli 2015

Streven naar meer harmonisatie in veiligheidssysteem

In samenwerking met het voorlichtingsbureau Rail Cargo vond woensdag 1 juli bij Railforum een seminar plaats over het Programma ERTMS. De komende jaren rolt de spoorsector het Programma ERTMS uit. Tijdens dit seminar werden de laatste ontwikkelingen behandeld en verbetersuggesties om de uitrol soepel te laten verlopen doorgenomen. Programmadirecteur ERTMS Wim Fabries vertelde over de actualiteiten en nodigde uit om op enkele boeiende thema’s in gesprek te gaan.

Het Nederlandse spoorwegstelsel heeft al jaren een hoog veiligheidsniveau, ook in vergelijking met andere landen. Dat komt onder meer door het geïnstalleerde veiligheidssysteem ATB (Automatische Treinbeïnvloeding). In de jaren ’90 is begonnen met de ontwikkeling van een Europese standaard voor het veiligheidssysteem op het spoor, het European Rail Traffic Management System (ERTMS).

Nauwkeurigheid geboden.
Voor de uitrol van ERTMS, welke vanaf begin 2016 t/m 2028 zal plaatsvinden, heeft het Ministerie 2,57 miljard Euro beschikbaar gesteld. Hiermee zal een groot deel van de Nederlandse spoorinfra worden voorzien van het nieuwe veiligheidssysteem. Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen, wordt eerst begonnen met de ombouw van het materieel. In een later stadium wordt ook de infra omgebouwd. “Daarbij is veel nauwkeurigheid geboden, omdat we inhaken op een live systeem, een zogenaamd Brownfield project dus. Uitval wordt als non-acceptabel beschouwd”, aldus Fabries.

Meerdere systemen binnen één systeem
Aan de invoering van ERTMS zijn meerdere voordelen verbonden, zoals een nog hogere veiligheidsgraad, betere interoperabiliteit en mogelijk betere benutting van capaciteit. Niettemin maakt de sector zich zorgen over de introductie van het nieuwe systeem. Fabries vertelde dat hij recent met diverse spoorgoederenvervoerders heeft gesproken. “Deze vervoerders vertelden mij dat bij ERTMS weliswaar sprake is van één systeem binnen Europa, maar dat ieder land zijn eigen landspecifieke invulling heeft en daarmee toch sprake is van meerdere systemen in één systeem. Dat heeft ons wel aan het denken gezet”, aldus Fabries.

Vrije interpretatie
De verschillen in zowel materieel als infra hebben te maken met de vrije interpretatie door de bouwers van de specificaties zoals die worden opgesteld door de ERA, . Om die reden communiceren de verschillende type locs, uitgerust met ERTMS, niet automatisch op dezelfde wijze met het veiligheidssysteem van het baanvak. Hiervoor zijn zogeheten baan-trein-integratietesten nodig. Het komt dus voor dat een locomotief met ERTMS wel toegang heeft in Nederland, maar niet in België. Fabries gaf aan dat vanuit het Nederlandse programma niet kan worden afgedwongen dat andere landen dezelfde specs en levels implementeren. “Daarom ben ik absoluut voorstander van een stabiel gestandaardiseerd harmonieus systeem binnen Europa.”

Betrouwbaarheid GSM-R
Een andere zorg die geuit werd is de twijfel omtrent de betrouwbaarheid van het huidige communicatiesysteem voor het spoor, namelijk GSM-R. Fabries stelde dat er wordt gekeken hoe GSM-R betrouwbaarder kan worden gemaakt. “We kunnen echter in een project als deze niet uitsluitend vanuit technische motieven kiezen voor een ander communicatiesysteem, want er is inmiddels ook geïnvesteerd in het GSM-R netwerk.”

Planning
Fabries bevestigde dat de planning van het ERTMS-programma inmiddels vertraging heeft opgelopen. Dat komt enerzijds omdat het projectteam de resultaten van de Fyra-enquête meeneemt in de aanbestedingstrategie, conform de afspraak die hierover is gemaakt door de staatssecretaris met de Tweede Kamer. En de resultaten van de Fyra-enquete zullen later dan oorspronkelijk gepland worden uitgebracht. Anderzijds heeft het programma zelf ook enige maanden vertraging opgelopen vanwege de verlate instroom van goede gekwalificeerde medewerkers. De totale vertraging wordt momenteel inzichtelijk gemaakt en later gecommuniceerd. Dit betekent dat het ERTMS-programma naar verwachting begin 2016 de algemene aanbestedings- en contracteringsstrategie gereed denkt te kunnen hebben.

Presentatie
De presentatie van Wim Fabries is hier te downloaden: presentatie_wim_fabries_ertms.pdf