Strukton ontwerpt monitoringapparatuur voor ATB Vv

Bron: Strukton Rail

Maandag, 4 november 2013

Strukton ontwerpt monitoringapparatuur voor ATB Vv

Strukton Systems heeft in opdracht van ProRail apparatuur ontworpen voor het monitoren van het treinbeveiligingssysteem ATB Vv. Met deze monitoringapparatuur wordt het mogelijk op afstand te controleren of het beveiligingssysteem in- of uitgeschakeld staat en of het functioneert.

Dataloggers
De monitoring van ATBvv zal gebeuren met dataloggers. Dat zijn kleine meetinstrumenten die gegevens meten en opslaan. De gegevens kunnen softwarematig op afstand worden uitgelezen en geanalyseerd. Strukton zal 2.500 dataloggers leveren. Deze worden vervolgens in de ATBvv-schakelkasten gemonteerd. Mogelijk volgen daarna nog nieuwe leveringen.

ATB vv
ATB vv staat voor Automatische Treinbeïnvloeding, Verbeterde versie. Dit systeem is een vangnet bovenop het bestaande beveiligingssysteem. Het grijpt in als een trein een rood sein passeert. Waar het traditionele ATB-systeem pas ingrijpt bij snelheden hoger dan 40 kilometer per uur, grijpt ATB Vv ook bij lagere snelheden in.