Sturen op groei vrachtvervoer per trein

Bron: SC

Donderdag, 19 juni 2014

Sturen op groei vrachtvervoer per trein

De infrastructuurbeheerder van het spoor moet niet alleen zorgen voor voldoende ‘paden’ voor goederentreinen, maar ook voor volumegroei van het goederenvervoer. Dat schrijft belangenorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) in een reactie op de conceptbeheerconcessie voor het spoor. Deze week spreekt de Tweede Kamer over het voorstel.

‘Het zou tot een scheefgroei in de verdeling van capaciteit leiden, indien de Nederlandse overheid voor het reizigersvervoer wel en voor het goederenvervoer niet stuurt op volumegroei in de desbetreffende door haar verstrekte concessies,’ stelt KNV die spreekt namens de spoorgoederenvervoerders.
Samen met de vervoerconcessie van NS, die eveneens in conceptvorm voorligt, vormt de beheerconcessie de juridische basis voor de ordening van het Nederlandse spoorwegnet de komende tien jaar. Beide zijn gebaseerd op de principes die zijn vastgelegd in de Lange Termijn Spoor Agenda (LTSA) en het Aanvalsplan Spoorgoederen. Daarin wordt ingezet op een verlaging van de kosten, het vergroten van de flexibiliteit en het ‘ontzorgen’ van spoorgoederenvervoerders en hun klanten.
De bedoeling is het spoorgoederenvervoer (weer) concurrerend te maken ten opzichte van andere vervoersmodaliteiten en ten opzichte van de buurlanden. Dat laatste is vooral van belang voor de Nederlandse havens in hun concurrentiestrijd met onder meer Antwerpen en Hamburg.

Focus
KNV wijst erop dat het accent in beide concessies sterk ligt op de samenwerking tussen infrastructuurbeheerder ProRail en NS, de concessiehouder voor het hoofdspoornet. De samenwerking met andere vervoerders en gebruikers van het hoofdspoornet – dat zijn er inmiddels enkele tientallen – dreigt daardoor aan de aandacht te ontsnappen. In ieder geval moet de onafhankelijke positie van de infrastructuurbeheerder bij de verdeling van de capaciteit worden verzekerd. Ook zou er bij ProRail meer aandacht moeten komen voor de internationale dimensie van het goederenvervoer: de meeste goederentreinen gaan immers de grens over, onder meer via de door de EU vastgestelde European Rail Freight Corridors. Internationale coördinatie van treinpaden is daarom van groot belang.

Logistieke dynamiek
De wel eens geopperde ideeën om goederentreinen uit de spits te weren, vinden geen genade bij KNV. Het goederenvervoer heeft een eigen ‘logistieke dynamiek’, schrijft de organisatie. Reizigerstreinen worden in een dienstregeling ingepland, anticiperend op het verwachte aantal reizigers, terwijl bij goederentreinen de planning pas plaatsvindt nadat klandizie is zeker gesteld. ‘Bij de een levert dat ongebruikte zitplaatsen op gedurende delen van de dag, bij de ander ongebruikte treinpaden. Voor het goederenvervoer is het daarom van belang dat er zowel in de spits als in daluren rijmogelijkheden zeker gesteld worden en flexibel ingevuld kunnen worden.’ En passant wijst KNV erop dat er veel overleg is met het ministerie en ProRail, maar dat er in de loop van de tijd zoveel overlegtafels zijn ontstaan dat het nauwelijks meer efficiënt is.