Stuurgroep Derde Spoor tevreden over 2015; wel uitdagingen in 2016

Bron: Rail Cargo information Netherlands

Woensdag, 2 maart 2016

Stuurgroep Derde Spoor tevreden over 2015; wel uitdagingen in 2016

“De omleidingen in verband met de aanleg van het Derde Spoor op het traject Emmerich - Oberhausen zijn in 2015 over het algemeen succesvol verlopen.” Dit zei Jan Koeman, plaatsvervangend Directeur Openbaar Vervoer en Spoor bij het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, namens de Stuurgroep Derde Spoor vorige week tijdens het Spoorcafé in Rotterdam.

Tijdens de bouwperiode is er sprake van beperkte capaciteit op de Betuweroute en moeten treinen worden omgeleid via Venlo en/of via Oldenzaal. Door het treffen van diverse operationele maatregelen gericht op goede samenwerking van alle partijen kon het omgeleide treinverkeer het afgelopen jaar in goede banen geleid worden en lag de punctualiteit op de Brabantroute in sommige perioden boven de norm van 80%.

In een terugblik op 2015 gaf Koeman te kennen dat in kwartaal 2 en 4 door de buitendienststellingen aanzienlijk minder treinen via Zevenaar werden geleid en meer via Venlo. Ditzelfde gold voor Oldenzaal. Ook is een aanzienlijke groei in 2015 waarneembaar in het vervoer van gevaarlijke stoffen, ook via Venlo en Oldenzaal. Vanaf 2016 zal dit waarschijnlijk anders worden: dan gaat namelijk de afspraak in werking om zoveel mogelijk het vervoer van gevaarlijke stoffen af te wikkelen op de Betuweroute voor zover daarop capaciteit beschikbaar is.

Voor 2016 verwacht Koeman vooral een uitdaging in de periode tussen april en oktober. Dan zijn er namelijk veel buitendienststellingen, waarbij in de 2e helft van juli de grens met Zevenaar volledig dicht is. Ook de grensovergang bij Venlo vraagt aandacht. Tussen half april en half mei is deze grensovergang minder beschikbaar vanwege de uitloop van werkzaamheden in het Duitse Viersen. “Dat is een forse uitdaging, maar er wordt aan gewerkt”, aldus Koeman.

Een onzekerheid vormt tevens de langere termijn planning van de bouwwerkzaamheden aan het Derde Spoor in Duitsland. Van de 12 bouwvergunningen is er slechts één goedgekeurd, waartegen ook nog eens bezwaar is ingediend. Wat dit gaat betekenen voor de buitendienststellingen en – als gevolg daarvan – de omleidingen, blijft een beetje ongewis. ProRail en het ministerie houden goed vinger aan de pols. Het verleden heeft geleerd dat de goede samenwerking veel brengt. “We moeten dus scherp blijven, de goede samenwerking overeind houden en zo de optredende onzekerheden tegemoet treden.”