Stuurgroep Derde Spoor tevreden over achterliggende omleidingperiodes

Bron: Stuurgroep Derde Spoor

Woensdag, 6 april 2016

Stuurgroep Derde Spoor tevreden over achterliggende omleidingperiodes

In 2015 hebben de eerste langdurige omleidingperiodes die verband houden met de bouw van het Derde spoor in Duitsland plaats gevonden. De Stuurgroep Derde Spoor laat in een bericht weten dat in het algemeen deze periodes goed zijn verlopen:

• Het spoorgoederenvervoer heeft in het algemeen ongehinderd kunnen plaatsvinden 
• De punctualiteit van de goederentreinen op de Brabantroute, de belangrijkste omleidingroute, lag geregeld boven het landelijk gemiddelde 
• De klachten tijdens de omleidingen waren zowel qua aantal als qua aard vergelijkbaar met die in normale periodes 
• Er was geen aanwijsbare impact op de punctualiteit van de reizigerstreinen

In de operatie zijn de door de Stuurgroep benoemde maatregelen goed ingevoerd. Natuurlijk zijn er ook operationele zaken aan het licht gekomen die verbetering behoeven. Deze zijn inmiddels met de relevante partijen (voornamelijk vervoerders, ProRail en DB Netz) opgepakt. Al met al is de stuurgroep Derde spoor Duitsland tevreden over de behaalde resultaten. Deze zijn te danken aan de inspanningen van en samenwerking tussen vele betrokkenen.

Op 17 april begint een periode van een half jaar met nieuwe bouwwerkzaamheden in Duitsland en dus met omleidingen in Nederland. Ondertussen wordt ook hard gewerkt aan de uitdagingen van de jaren daarna. Overlast voor omwonenden als gevolg van toenemende intensiteit van spoorgoederenvervoer langs omleidingroutes zal zoveel mogelijk moeten worden voorkomen en hiervoor zullen een aantal maatregelen tijdig ingevoerd moeten worden. Door een wijziging in de Netverklaring zullen gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk via de Betuweroute geleid worden.

De stuurgroep Derde spoor Duitsland ziet deze periode met vertrouwen tegemoet, waarbij de gestelde doelen wederom uitgangspunt zijn: ongehinderd spoorgoederenvervoer, waarbij overlast voor omwonenden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, wordt voorkomen. Niet alleen vanwege de goede resultaten in 2015, voldoende beschikbare spoorcapaciteit, maar ook vanwege de goede samenwerking tussen betrokken partijen en aanhoudende scherpte bij alle betrokkenen heeft de Stuurgroep vertrouwen in het bereiken van deze doelen.