Uitbreiding spoortrajecten oplossing vervoer gevaarlijke stoffen

Bron: KNV

Maandag, 6 juni 2016

Uitbreiding spoortrajecten oplossing vervoer gevaarlijke stoffen

De uitbreiding van de spoorcapaciteit kan de overschrijdingen van de risicoplafonds door goederentreinen met gevaarlijke stoffen weghalen. Dat zegt directeur Ad Toet van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV).

Lokale overheden hebben staatssecretaris Dijksma gevraagd om spoorvervoerders beter te sturen op de juiste routering, registratie en samenstelling van treinen met gevaarlijke stoffen door Nederland. Zij vragen dat naar aanleiding van rapportages waaruit blijkt dat meer goederentreinen met gevaarlijke stoffen over bepaalde spoortrajecten rijden, dan in de wet Basisnet is bepaald.

Volgens de KNV-directeur zijn de mogelijkheden voor herroutering erg beperkt. “Het Nederlandse spoor wordt op dit moment al optimaal benut.” Wel zou het volgens hem helpen om de bestaande spoorcapaciteit uit te breiden. “In essentie is het een infrastructuurprobleem. We hebben op dit moment niet de capaciteit op het spoor waardoor er een risicoprofiel wordt overschreden.”

Goederencorridor Oost-Nederland
Daarom zou volgens Toet de goederencorridor in Oost-Nederland versneld moeten worden aangelegd. Toenmalig staatssecretaris Wilma Mansveld besloot in 2010 om het spoor tussen Elst en Oldenzaal geschikt te maken voor het goederenvervoer. Daarvoor werden vier routevarianten bedacht. Nadat ProRail voor iedere variant een milieueffectrapportage maakte, werd in 2014 gekozen voor de route ‘Kopmaken Deventer’ tussen Zutphen en Hengelo.

Uiteindelijk besloot de bewindsvrouw om vanwege “de beperkte groei van het goederenvervoer en de hoge kosten” de uitwerking van deze variant uit te stellen tot in ieder geval 2020. Dit besluit zou volgens de KNV-directeur moeten worden heroverwogen.

Lees het volledige artikel op SpoorPro