Veel interesse bij Young Professionals voor Spoorexcursie Maasvlakte II

Bron: Rail Cargo information Netherlands

Maandag, 17 oktober 2016

Veel interesse bij Young Professionals voor Spoorexcursie Maasvlakte II

Afgelopen donderdag werd door het voorlichtingsbureau Rail Cargo een spoorexcursie voor Young Professionals georganiseerd naar Maasvlakte II. Met meer dan 100 deelnemers, waaronder veel expediteurs en rederijen, was duidelijk geen gebrek aan belangstelling.

Na gastlezingen bij Futureland door ProRail en TNO, vertrokken twee bussen naar de APM Terminal Maasvlakte II voor een side visit. Aansluitend vond een netwerkborrel plaats inclusief rondvaart door de haven.

In zijn gastlezing ging Bart Geels, Verkeersleidingspost Rotterdam Goederen / Kijfhoek, in op de complexiteit die gemoeid is met de afwikkeling van het spoorgoederenvervoer in de Rotterdamse haven. “Iedere marktpartij, zoals terminal, operator, vervoerder en infra manager, streeft ernaar zijn eigen proces te optimaliseren. Het zou wenselijk zijn wanneer systemen beter op elkaar worden afgestemd door data uniforme ID mee te geven. Nu ontstaat er nog te vaak verwarring bij de uitwisseling van informatie”.

Jaco van Meijeren, Senior Business Consultant Logistics bij TNO, liet in zijn presentatie de groeiambitie zien van het Havenbedrijf Rotterdam en SmartPort ten aanzien van het spoorgoederenvervoer en welke issues daarin een rol spelen, zoals gebruiksvergoeding, LTSA, aanleg Derde Spoor en TEN-T corridors.

Daarnaast liet Van Meijeren ook een aantal trends zien die van invloed zijn op de logistiek. Eén daarvan is het bundelen van lading. Hiervoor is samenwerken noodzakelijk. “In de praktijk gaat dat niet altijd vanzelf. Om die reden hebben wij samen met Dinalog ‘serious gaming’ ontwikkeld en ingezet voor bundelingsconcepten op de Maasvlakte. Een aantal marktpartijen uit de spoorsector hebben hieraan meegedaan en veel lering hieruit getrokken.”

Een vergelijkbaar voorbeeld noemde Van Meijeren in het kader van Smart-Rail, een Europees project gericht op het optimaliseren van de performance van spoorproducten. “Samen met vervoerder Kombi-Rail en inframanager ProRail hebben wij de shuttle Rotterdam Maasvlakte – Neuss Trimodal van operator EGS onder de loep genomen. Door de data transparant te maken en met elkaar te delen is het mogelijk om de kwaliteit te verbeteren.”

Rail Cargo kijkt terug op een zeer geslaagd evenement met veel belangstelling en inspirerende gastlezingen. Een spoorexcursie voor young professionals is een jaarlijks terugkerend evenement. Onderstaand een korte fotoreportage.

img_3272.jpg

img_3297.jpg

 img_3307.jpg

 img_3315.jpg

 img_3320.jpg