Veiligheidscertificaat van Strukton Rail voor vijf jaar verlengd

Bron: Strukton Rail

Woensdag, 8 januari 2014

Veiligheidscertificaat van Strukton Rail voor vijf jaar verlengd

In december 2013 heeft Strukton Rail als railvervoerder van de Inspectie Leefomgeving & Transport (IL&T) een verlenging voor vijf jaar gekregen van het veiligheidscertificaat (EN 1158/2010).

Aad Onderwater, Manager Logistiek van Strukton Rail: “De auditdagen verliepen in een ontspannen sfeer, waarbij er ruimte was voor wederzijdse openheid. Wij zijn trots op het behaalde resultaat en zien dit als een erkenning van de inspectie dat we onze processen goed op orde hebben en dat we een solide en veilige railvervoerder zijn. Het behaalde resultaat daagt ons uit om ook in de toekomst het railvervoer op een goede, betrouwbare, voorspelbare en vooral veilige manier uit te voeren.” 

Beproevingsritten
Het certificaat omvat voor Strukton Rail niet alleen het veilig rijden op het spoor. Strukton Rail heeft als specifieke voorwaarde ook de toevoeging ‘uitvoeren van beproevingsritten met nieuw en/of aangepast materieel’. Hiermee is Strukton Rail als één van de weinige vervoerders in Nederland in staat om ook beproevingsritten uit te voeren met opgeleide beproevingsritleiders.

Certificaat
Spoorwegondernemingen die als vervoerder gebruik maken van het spoor, moeten in het bezit zijn van het veiligheidscertificaat EN 1158/2010. Onlangs heeft de Europese Unie de normen aangescherpt. IL&T past de criteria uit de Europese verordening strikt toe bij de beoordeling van veiligheidsbeheersystemen. De aanvrager moet de inspectie overtuigen dat door de toepassing van het veiligheidsbeheersysteem de bedrijfsvoering gedurende vijf jaar veilig verloopt.