Verlenging spoorlijn Roodeschool-Eemshaven mogelijk

Bron: Provincie Groningen

Woensdag, 29 augustus 2012

Verlenging spoorlijn Roodeschool-Eemshaven mogelijk

Gedeputeerde Mark Boumans ontving op 27 augustus minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu op het hoofdstation van Groningen. Zij kwam goed nieuws brengen over de verlenging van de spoorlijn Roodeschool-Eemshaven. Het rijk legt 7,5 miljoen euro op tafel voor het project. Daarmee is het totaal benodigde bedrag van 17,5 miljoen euro rond.

Op dit moment vindt alleen goederenvervoer plaats tussen Roodeschool en Eemshaven. Diverse partijen, waaronder de gemeente Eemsmond, Groningen Seaports ,AG Ems, Arriva en regionale partners in Duitsland hebben de handen ineen geslagen om een verlenging van de spoorlijn te realiseren. Het aanleggen van een extra stuk spoorlijn van 7,4 km biedt veel voordelen voor de regio. Personenvervoer wordt mogelijk, de lijn kan aansluiten op de veerboot naar Borkum en het aantal ritten per dag op dit spoor zal toenemen. Een verplaatsing van het station Roodeschool maakt onderdeel uit van de verlenging van de spoorlijn.

Diverse partijen hadden al een bijdrage toegezegd. Er ontbrak echter nog een deel van het geld. Met de bijdrage van het rijk kan de volgende fase van het project van start gaan, het uitwerken van een voorkeursalternatief tot op voorontwerp nivo. Dit neemt ongeveer 25 weken in beslag. Daarna zal de provincie opdracht geven voor het definitief ontwerp/bestek en de uitvoering van de werkzaamheden. Pas na de volgende fase kan een meer definitieve planning worden gegeven. Uiteraard is de intentie om zo snel mogelijk te gaan rijden.

Volgens Erik Bertholet van Groningen Seaports  zal dit vervoer tevens de intensiteit van het spoortransport via de noordelijk grensovergang Weener-Nieuweschans vergroten. Deze, meest  noordelijke,  grensovergang – opgenomen in de netverklaring van zowel ProRail als DB Netz – verbindt Noord-Duitsland met Noord-Oost-Nederland. De aanleg van een Oostboog bij Veendam richting Duitsland zou Groningen Railport in Veendam een betere ontsluiting moeten geven naar Duitsland en Scandinavie voor het railgoederenvervoer.