VeZa-boog niet op agenda Belgische overheid

Bron: Rijksoverheid

Dinsdag, 1 juli 2014

VeZa-boog niet op agenda Belgische overheid

De aanleg van de spoorverbinding Zeeland-Antwerpen, de zogenoemde VeZa-boog, staat in België niet op de agenda. Dit heeft staatssecretaris Mansveld geantwoord op Kamervragen van de SP’er Van Gerven. Die reageerde daarmee op lokale initiatieven in Zeeland en Brabant om de goederenlijn wel aan te leggen. Daarmee zou het vervoer van gevaarlijke stoffen op de lijn Vlissingen-Roosendaal-Dordrecht verminderd kunnen worden.

Goederentreinen uit Vlissingen kunnen nu niet rechtstreeks naar Antwerpen, maar moeten eerst naar Roosendaal of Kijfhoek rijden. Met de aanleg van de VeZa-boog zouden treinen richting Antwerpen al ruim voor Bergen op Zoom in zuidelijke richting kunnen afslaan. De Zeeuwse havens dringen al jaren aan op de bouw van de spoorverbinding.

Het project valt in België onder de bevoegdheid van de federale regering en die heeft Mansveld te kennen gegeven dat de VeZa-boog in Vlaanderen niet op de agenda staat en evenmin voorkomt in het investeringsprogramma tot 2025 van de NMBS.

Naar aanleiding van de overweging van kamerlid Van Gerven dat de VeZA-boog zou kunnen leiden tot verlaging van de omgevingsrisico’s langs de spoorlijn Vlissingen – Roosendaal – Dordrecht merkt Mansveld het volgende op: "Inderdaad is de externe veiligheid langs de spoorlijn Roosendaal – Moerdijk erbij gebaat als daarover geen gevaarlijke stoffen in de relatie Zeeland – Antwerpen vervoerd behoeven te worden. Maar de omgevingsrisico’s van dat vervoer worden door het Basisnet reeds begrensd tot de daarvoor geldende wettelijke normen. Bovendien zijn de hoeveelheden vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor tussen  Zeeland en Antwerpen zeer beperkt. Het gaat om 20 tot 35 goederentreinen per jaar met brandbare gassen (cijfers over 2011 - 2013). Dat is dus eens per 2 à 3 weken een trein. Die hoeveelheid kan binnen het vastgelegde risicoplafond volgens Basisnet maximaal toenemen tot circa eens per week een trein."

Mansveld is van mening dat de bijdrage van treinen met gevaarlijke stoffen aan de totale ‘milieudruk’ langs de spoorlijn Roosendaal – Moerdijk (waarover gemiddeld 12 tot 15 goederentreinen per etmaal in beide richtingen samen rijden) zeer beperkt is. Die beperkte hoeveelheden rechtvaardigen volgens Mansveld dan ook geen nader onderzoek naar een nieuwe spoorboogverbinding.