Zwitserland investeert in modern en duurzaam spoorproduct

Bron: Rail Cargo information Netherlands

Maandag, 30 september 2013

Zwitserland investeert in modern en duurzaam spoorproduct

Namens de Federal Office of Transport in Zwitserland sprak dr. Arnold Berndt afgelopen donderdag tijdens het Spoorcafé in Utrecht. Volgens Berndt is Zwitserland weliswaar geen lid van de EU, maar vormt het een belangrijke schakel in de verkeersstromen  tussen de verschillende EU-landen. De Europese spoorcorridor Rotterdam-Genua is daar een voorbeeld van.

Om enerzijds de aansluiting met Europa niet te missen en anderzijds het milieu te beschermen, is een verdere modal shift noodzakelijk. Daarom investeert Zwitserland in moderne spoorinfrastructuur. Als voorbeelden noemt Berndt: de opening van de Lötschberg Basistunnel (reeds geopend),  de Gotthard Basistunnel (vanaf 2016), de Ceneri Basistunnel (vanaf 2019), aanpassingen van het 4-meter profiel (realisatie 2019) en de investering in moderne terminal faciliteiten (+800.000 TEU tot 2020).

Met de opening van de Gotthard en Ceneri tunnel zal er vanaf dan nauwelijks nog sprake zijn van hoogteverschillen in het baanvak. Dit resulteert in een verbetering van de productiviteit en punctualiteit. Naar verwachting zal er een besparing worden gerealiseerd in afstand (-30 km), tijd (- 60 min.), materieel (-1,5 loc.) en energie (-10%), terwijl er ook een operationele tussenstop kan worden geëlimineerd. Daarentegen komen er 72 treinpaden bij.  In totaal betekent dit 30% minder kosten in het vervoer door Zwitserland en een besparing van 10% op de gehele corridor.

Volgens Berndt zijn aanpassingen aan de spoorinfrastructuur echter niet genoeg. Betrouwbaarheid, minder administratieve lasten (One Stop Shop), interoperabiliteit, harmonisatie in operationele regelgeving en de invoering van één uniform Europees veiligheidssysteem (ETCS) is volgens Berndt minstens zo belangrijk om een modern spoorproduct te realiseren.

Tot slot gaf Berndt, als antwoord op een vraag uit de zaal, te kennen dat Zwitserland met ingang van 2020 geen toegang meer verleent aan vervoerders die nog gebruik maken van gietijzeren remblokken. Ook dit past volledig in de filosofie te streven naar een modern en duurzaam spoorproduct.