Stel uw vraag
Geplaatst op 13-10-2005

Aan de slag!

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft toegezegd om de 3 laatste – in mijn ogen snel oplosbare - punten binnen een maand met de Tweede Kamer af te ronden. Mijn ervaring leert echter dat zoiets gemakkelijk nog december kan worden. Dan wordt het wel héél kort dag voor de exploitatiemaatschappij waarin ProRail, Babcock&Brown-TowRail en de havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam participeren. Kortom, we willen nu aan de slag. We moeten een organisatie in het leven roepen, mensen aanstellen, ‘woonruimte’ zoeken, verkoopactiviteiten op touw zetten en last but not least de processen inrichten. De eerste dedicated goederenspoorlijn van Europa verdient een innovatieve aanpak. We richten ons daarom op de ladingstromen: op de ‘achterkant’ van de keten. Dat wil zeggen op aansluitingen verder Europa in. We zorgen er voor dat de verschillende schakels in de keten zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. Wat zijn de meest geschikte momenten op een achterlandterminal om een containertrein te ontvangen? Heeft de beheerder van de buitenlandse railinfra ook capaciteit beschikbaar?

Verder willen we geen dienstregeling die al een jaar van tevoren vastligt. Flexibiliteit is ons motto. Onder meer door zoveel mogelijk treinpaden met dezelfde karakteristiek uit te geven. Daarmee creëer je de mogelijkheid om aanvragen voor last minute-treinen te verwerken. Uiteraard zoeken we een onderhoudspartij die zijn werk zo kan organiseren dat het vervoersproces er nauwelijks last van ondervindt. Dit vraagt creativiteit, innovatief vermogen en flexibiliteit van de aannemende partij. We doen dit vanzelfsprekend in goed overleg maar zoeken daarbij nadrukkelijk naar een optimum tussen kosten en een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van de capaciteit. Als Havenbedrijf Rotterdam spreken we geen voorkeur uit voor één modaliteit. Maar dankzij de Betuweroute neemt de concurrentiepositie van onze haven wel stevig toe. Traditioneel kent Rotterdam via de binnenvaart uitstekende achterlandverbindingen evenals via wegtransport en pijpleidingen. De trein is een schitterende aanvulling om de groei van het transport op te vangen. Bovendien is het een alternatief voor de binnenvaart bij hoog of laag water en voor het wegvervoer bij toenemende congestie. En welke haven kan 24 uur per dag, 7 dagen per week goederenverbindingen per spoor aanbieden, niet gehinderd door het reizigersverkeer?

Zoals gezegd moet de exploitatie Betuweroute zo snel mogelijk uit de politieke context worden gehaald zodat we onze focus op de inhoud kunnen richten. Hier staat een stel jonge honden dat nog in deze herfst naar buiten wil.”

Cees Tommel, Manager Beleid Infrastructuur, Havenbedrijf Rotterdam NV