Stel uw vraag
Geplaatst op 27-10-2014

Ambitieuze ontwikkelingen in Oss

Sinds enkele jaren rijden er weer goederentreinen van en naar Oss. Daarmee vormt Oss een unieke locatie in Centraal-Oost-Nederland. De verbinding van industriespoor, groot binnenwater, de meest duurzame weg van Nederland, en een industrieel en logistiek sterke regio waar bovendien een “hands on” mentaliteit heerst, verdient het volgens Nooijen een sterke hub te worden.

Van oudsher kent de regio Oss veel grote industrieën. In het verleden lagen er bij Unilever grote spoor-complexen en was er veel dagelijks verkeer. Lange tijd is het er ‘stil’ geweest door de hervormingen op het spoor. Nu de bediening van de haarvaten voor het spoor geen werkbaar alternatief meer is en het wegverkeer zo sterk is doorontwikkeld, moet de lading naar het spoor worden gebracht op concentratiepunten. OOC is zo’n punt en wil dat bovendien breed door-ontwikkelen.

Het huidige spoorgoederenvervoer vindt plaats via de noordelijke stamlijn naar het industrieterrein Elzenburg, waar OOC is gevestigd. Tussen de emplacementen Oss Centrum en Oss Elzenburg rijden nu enkele goederentreinen per week naar OOC. In de winterperiode loopt dat aantal soms op tot enkele per dag en de ambitie is dat het aantal treinen de komende jaren fors zal toenemen. Om die reden is ProRail gestart met een upgrade van de spoorinfrastructuur rondom Oss. Ter hoogte van de Waalkade worden begin 2015 de volgende verbeteringen gerealiseerd:
• Een 2e opstelspoor van 50 meter op het emplacement Oss Centrum ten behoeve van de OOC RAIL rangeer loc;
• Met slagboom beveiligde overwegen zodat complete treinen in één keer, vlotter en veiliger kunnen worden gerangeerd.
• Een boogverruiming om de nu nog geldende nachtbeperking als gevolg van geluid weg te nemen.
• Vervanging van spoor en wissels op het laatste deel van het traject langs de Waalkade vanwege verouderde dwarsliggers; overige delen zijn al in een eerdere fase vervangen.

In de planning voor de langere termijn staan nog de volgende aanpassingen gepland en op de wensenlijst:
• Een extra opstelspoor van 750 meter op Oss Elzenburg.
• Verlenging van de opstelsporen Oss Centrum naar 2x 750m

Nooijen is van mening dat de upgrade van de spoorinfrastructuur grote kansen biedt om Oss door te ontwikkelen tot een belangrijke logistieke hub met internationale verbindingen. “Oss bied door de directe ligging aan klasse VB binnenwater (tweebaks lang), het spoor en ook de ontsluiting via de weg middels de A50 en A59 een efficiënt kruispunt van vervoersmodaliteiten. Daarnaast bieden wij met OOC een grote verscheidenheid aan overslagfaciliteiten tussen spoor en water.”

OOC verzorgt op haar “Noord”-locatie de overslag van bulk zoals granen, mineralen bouwgrondstoffen, hout, minerale olie en conventionele lading. Op de 500 meter verder gelegen terminal “Zuid” worden (reefer) containers overgeslagen en middels intermodale diensten ontsloten.

Hierdoor is het mogelijk bulklading over te slaan van schip naar trein en omgekeerd, maar ook van bulk naar intermodaal en omgekeerd. Door het bieden van zowel bulk, conventioneel als intermodaal is het mogelijk om logistieke cross-overs te bieden en uit te groeien tot een multidisciplinaire logistieke draaischijf, waar bundeling of juist ontvlechting van ladingstromen plaatsvindt.

Nooijen ligt toe dat diverse bulk- en oliestromen via Oss hun weg vinden tussen de zeehavens / Nederland en het Europese achterland. De goederenstromen kunnen zo verdikt worden tot stromen waar ook de regio van profiteert. Nooijen ziet op dat vlak nog meer kansen. “OOC is recent onderdeel geworden van het “extended gate” netwerk van European Gateway Services (EGS). We bieden nu vanuit dit netwerk een zeer betrouwbare aansluiting op de zeehavens en kunnen ook diensten aanbieden op continentale corridors. Uiteindelijk willen we de terminal ook graag direct ontsluiten via de Europese netwerken van intermodale spooroperators. Zo kunnen “maritieme” en “continentale” intermodale stromen elkaar in Oost-Nederland versterken.” Overigens denkt Nooijen daarbij niet alleen aan containers, maar uiteraard ook aan wissellaadbakken en trailers!

Om die reden pleit Nooijen voor een betere aansluiting op de Betuweroute, waarbij een Oostboog bij Valburg richting het Europese achterland zeer wenselijk zou zijn. “Vreemd genoeg is er nu alleen een Westboog vanuit het zuiden, waardoor treinen van en naar Oss altijd via Arnhem om moeten rijden!”

Naast OOC ligt een braakliggend terrein dat voorheen eigendom was van Vos Logistics. Het ontbreekt Nooijen niet aan ideeën voor wat betreft de invulling van deze kavel. “Het doel is hier volledige intermodale treinen op af te kunnen handelen en direct in verbinding te brengen met de ruime kade.” In deze tri-modale opzet is ook ruimte voor een magazijn ten behoeve van één of meerdere partijen die de efficiëntie van de tri-modale ligging weten te versterken.

Nooijen is van mening dat de rol van de terminal verandert en meer onderdeel wordt van de VAL supply chain. “Onze klanten vragen steeds vaker om “klant-specifieke” logistieke oplossingen. Wij bieden daarvoor tal van aanvullende diensten, zoals: kwaliteitscontroles, mengen, zeven, ontgassen van containers enzovoorts. En in het kader van spoorvervoer ook een “eigen rangeerbedrijf” voor een optimale verbinding op de “last mile” en terminal. De terminal vormt een platform die partijen samenbrengt. Dat zie je terug in onze gehele bedrijfsopzet. We hebben geen eigen wegvervoer, scheepvaart en spoorverbindingen en ook in aanvullende diensten werken we graag samen met de vakspecialisten. Zo bieden we een hoogwaardige ‘One Stop Shop’ in OSS.”

Of alle ambitieuze plannen in Oss geconcretiseerd worden, hangt mede af van de logistieke dienstverleners en verladers die de benodigde ladingconcentratie bij elkaar kunnen brengen. Het potentieel om meer lading via het spoor te vervoeren is volgens Nooijen zeker aanwezig.

Aan de overheden en Prorail zal het volgens Nooijen niet liggen! Die geloven in de potentie en zijn volop in beweging om de nodige ontwikkelingen vorm te geven en ruimte aan de logistieke ontwikkeling te bieden. OOC heeft een sterke klantenkring en bouwt stevig aan uitbreiding daarvan om deze unieke propositie voor de regio verder vorm te geven. Aan ambitie dan ook zeker geen gebrek!

Eric Nooijen, General Director bij Osse Overslag Centrale (OOC)