Stel uw vraag
Geplaatst op 28-02-2011

'Begeleiding bij aanvraag spoorvergunning professioneel'

Soms wordt ons gevraagd waarom we een eigen tractieonderneming in Nederland hebben opgezet. Het antwoord is dat we administratieve problemen ondervonden in Duitsland bij de omzetting van de  bestaande spoorvergunning van Kombiverkehr in het Veiligheidscertificaat deel A.

De Duitse instantie die belast is met het toezicht op het spoor, het Eisenbahnbundesamt (EBA), kon ons niet zo snel vertellen welke procedure hiervoor moest worden gevolgd. Daarom hebben wij besloten de aanvraag voor het Veiligheidscertificaat deel A in Nederland in te dienen. De oprichting van een eigen onderneming was hierbij een voorwaarde. Intussen hebben we wel de aanvraag voor het Veiligheidscertificaat deel B voor het bedrijf in Duitsland ingediend. We hopen zo op  korte termijn het doorgaande verkeer van onze treinen tussen Rotterdam en het Duitse achterland te kunnen verwezenlijken met een spoorvergunning (EVU-Lizenz).

Het was niet moeilijk om een Nederlandse spoorvergunning te verkrijgen. We waren zeer onder de indruk van de professionele begeleiding van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) bij het verkrijgen van het Veiligheidscertificaat deel A. Al na zestien weken was duidelijk dat we ons goed hadden voorbereid en dat de vergunning op een voorlopige basis kon worden verleend.

Een andere vraag die ons soms bereikt, is of het niet mogelijk zou zijn om Rotterdam en Duisburg te verbinden met slechts één voltage en één veiligheidssysteem. Er zijn op het ogenblik vijf van dergelijke systemen op dit traject. Vanuit ons gezichtspunt is het niet de vraag of het technisch mogelijk is om met een enkel systeem voor stroom en veiligheid te rijden, maar veel eerder of Europa bereid is om onderling over zo’n enkel systeem afspraken te maken en dan ook de financiële mogelijkheden te bieden om de technische aanpassingen die daarvoor nodig zijn, te financieren.

Dit zal helaas wel een utopie blijven, te meer omdat ook bij ETCS weer verschillende versies worden gebruikt. Gelukkig zijn er multi-inzetbare locomotieven, maar die zijn wel een stuk duurder dan vergelijkbare machines die alleen voor een enkel systeem geschikt zijn. Juist als het gaat om grensoverschrijdend verkeer is one-stop-shopping een prima idee en wij zien hier mogelijkheden om de toegang tot het spoor te vergemakkelijken. De praktijk van dit moment is ook hier zeker voor verbetering vatbaar. Dat begint al bij het beschikbaar stellen van grensoverschrijdende treinpaden en ook de facturering ligt nog steeds niet in één hand.

De markt voor maritiem verkeer wordt bediend door onze dochter Optimodal Nederland bv, terwijl voor het continentale en het shortseaverkeer op het traject tussen Rotterdam-RSC en Duisburg DUSS v.v. vanouds Kombiverkehr verantwoordelijk is. We willen de markt bieden wat zij verwacht, namelijk betrouwbare producten tegen voordelige prijzen. Op de corridor Rotterdam-Rijn/Ruhr zagen we in het afgelopen jaar een groei van zo’n 60 procent. Die ontwikkeling heeft zich in januari 2011 doorgezet. Wij zijn van plan om onze capaciteit evenredig uit te bouwen. Vanaf april of mei zullen we daarom wekelijks 44 vertrekken aanbieden in plaats van de huidige 28'.

Heiko Krebs
Operationeel Manager Kombiverkehr

Heiko Krebs, Operationeel Manager Kombiverkehr