Stel uw vraag
Geplaatst op 19-11-2013

BTI-testen onderstrepen de focus op veiligheid binnen de spoorsector

In Nederland zijn inmiddels meerdere baanvakken uitgerust met ERTMS. Denk maar aan de Betuweroute, de HSL en de Hanzelijn. Op het traject Utrecht-Amsterdam wordt tevens tot eind 2014 een pilot uitgevoerd met ERTMS en ATB naast elkaar, het zogeheten ‘dual signalling’. Voor de uitrusting van zowel het materieel (locomotief) als het baanvak met ERTMS zijn specificaties opgesteld. Iedere producent, aannemer of toeleverancier dient zich bij het ontwerpen, produceren, installeren en in het gebruik aan deze ‘specs’ te houden. Deze ‘specs’ worden echter niet altijd op dezelfde wijze geïnterpreteerd met als gevolg dat er verschillen in ontwerpkeuze mogelijk zijn.

Juist deze interpretatieverschillen zorgen ervoor dat in theorie weliswaar alles uniform is, maar in praktijk materieel en baanvak niet altijd naadloos op elkaar aansluiten. Daarnaast kunnen baanvakken van elkaar afwijken door verschillende baan-ontwerpkeuzes, zoals maximaal toegestane snelheid, tunnels, goederen (Betuweroute), goederen en/of passagiers (Hanzelijn) enzovoort. Verder zorgt marktwerking ervoor dat de ERTMS-apparatuur in de infra, maar ook in rollend materieel, niet altijd van dezelfde leverancier afkomstig is. Dit betekent dat het rollend materieel (de locs) apparatuur aan boord kan hebben van een andere leverancier dan waar de infra mee is uitgerust.

Ten behoeve daarvan worden zogeheten Baan-Trein-Integratie (BTI)-testen gedaan, waarbij gekeken wordt naar de interactie tussen infra en materieel. Dit is één van de expertises van Plurel. Plurel is een geaccrediteerde Notified Body (NoBo) en heeft daarmee de bevoegdheid om opgeleverde producten en (sub)systemen op het gebied van rollend materieel, infrastructuur, treinbeveiliging en energievoorziening te toetsen of deze voldoen aan de Europese norm en regelgeving. Daarnaast is Plurel een door IL&T erkende Indenpendent Safety Asssessor (ISA).

Plurel kiest voor ‘performance +’. Dit wil zeggen dat wij streven naar een optimale oplossing tegen optimale kosten. Dat vertaalt zich vervolgens in een realistisch aantal testen met een zo hoog mogelijk rendement en een zo laag mogelijk risico voor de klant. Of anders gezegd: alleen de noodzakelijke testen in zo min mogelijk testtijd. Door de specifieke expertise die Plurel heeft opgebouwd in vergelijkbare projecten, kunnen zij dat hun klanten bieden.

Vervoerders die toegang wensen tot een willekeurig baanvak met een bepaald type materieel of locomotief dienen zich dus eerst te melden bij een partij als Plurel. Uit de testen die wij uitvoeren, in nauwe samenwerking met de klant, de infrabeheerder en IL&T, komt bijvoorbeeld naar voren of er eventueel wijzigingen in het materieel moeten worden aangebracht, of dat er aanvullende maatregelen in gebruik van het materieel nodig zijn. Afhankelijk van het type baanvak en het materieel (en of dit materieel al een toelating op bepaalde baanvakken heeft) kan een volledige BTI-test soms 5 nachten in beslag nemen. De kosten die daarmee gepaard gaan plus de kosten die voortkomen uit de noodzakelijke aanpassingen zijn een grote financiele belasting voor de vervoerders. Daarom proberen wij het aantal benodigde testen zo efficiënt mogelijk te plannen en in zo weinig mogelijk testnachten te passen. 

Daarmee geven wij er blijk van begrip te hebben voor de vervoerder. Vanuit het perspectief van de spoorgoederenvervoerder is het immers goed te begrijpen dat er kritiek is op de hoge kosten die gemoeid zijn met ERTMS. Gelijktijdig zien ook vervoerders in dat veiligheid altijd prioriteit behoeft en een uniform veiligheidssysteem noodzakelijk is voor het verbeteren van de interoperabiliteit van het spoorvervoer binnen Europa.

Naar onze mening is de spoorsector gebaat bij verdergaande standaardisering, vergelijkbaar met de luchtvaart, waarbij er één voertaal, één type veiligheidssysteem (ERTMS) wordt toegepast. Voor de vervoerders is het kostenaspect van groot belang. Uiteindelijk heeft dit invloed op hun bedrijfsvoering. Daarom is het van belang dat zij bewust kiezen voor een partij zoals Plurel die veel ervaring en expertise heeft op het gebied van organiseren en uitvoeren van BTI testen. Wij kunnen de kosten niet wegnemen maar wel positief beïnvloeden waardoor de investering “beperkt” blijft.

Quote Erik van Slooten, van DB Schenker Rail:” Voor het welslagen van de BTI-testen en het besparen van kosten is het van groot belang dat de houder van het spoorvoertuig een NoBo kiest, die zoveel mogelijk ervaring heeft met de testen, het materieel en het baanvak. Na diverse partijen benaderd te hebben voor de BTI-testen Amsterdam - Utrecht, heeft DB Schenker op basis van ervaring, kennis en prijsvoordeel voor Plurel gekozen.”

Stefan Schrader, Senior Accountmanager bij Plurel

ir. Remco Arnoldus, Consultant bij Plurel

Stefan Schrader, Senior Accountmanager & ir. Remco Arnoldus, Consultant