Stel uw vraag
Geplaatst op 29-07-2008

Bypasses nodig!

Om deze problemen te tackelen is zowel meer capaciteit nodig als een verdere ontvlechting van reizigers- en goederentreinen. Ik zal hier geen oproep doen voor een 2de Betuweroute, dat zou voor het moment te rigoureus zijn. Wel pleit ik voor de aanleg van bypasses om steden heen. Door bestaande infrastructuur te combineren met stukjes nieuwbouw kunnen zowel reizigers- als goederentreinen beter doorrijden en kan de laatste groep buiten de stad blijven.

Zonder oplossingen als de aanleg van bypasses (en het viersporig maken van bestaande trajecten) zal de railsector in Nederland steeds meer tegen de grenzen van de capaciteit oplopen. Toegegeven: als voestalpine Railpro zijn wij onderdeel van dat probleem. Als dé logistieke dienstverlener voor de aannemers op de Nederlandse railinframarkt zijn capaciteitsbeperkende buitendienststellingen onderdeel van ons dagelijks werk.

Tegelijkertijd zijn wij echter ook zelf slachtoffer. Een belangrijk deel van het materieel voor het onderhoud aan het spoor voeren wij aan en af per trein. Af en toe is het echter onmogelijk voor ons de werkplek te bereiken. Er is dan gewoonweg geen treinpad beschikbaar of ook elders wordt al gewerkt en kunnen wij daar niet langs. Buitendienststellingen zijn sowieso een apart fenomeen. ProRail maakt deze buitendienststellingen tegenwoordig zo kort dat de effectieve werktijd steeds zeer beperkt is en meer nachten nodig zijn dan feitelijk noodzakelijk. Elke keer weer moet de aannemer opbouwen en afbreken, wat leidt tot hogere kosten.   

Capaciteit en onderhoud houden elkaar op die manier gevangen. Dat het anders kan bewijst het project MEGA 1 in Zuidwest-Nederland. Het onderhoud is hier door ProRail in een keer voor een periode van vier jaar voor een groter gebied aanbesteed. In het kader daarvan is dit voorjaar het traject Bergen op Zoom - Vlissingen een volle maand voor reizigerstreinen buitendienst gesteld, zodat het onderhoud op een enkele goederentrein na volcontinu door kon. Alle betrokken partijen hebben hierdoor zeer efficiënt kunnen werken. Natuurlijk is dit niet overal mogelijk. Het is echter wel belangrijk een dergelijke optie steeds mee te nemen in de overwegingen.

Een andere nieuwe ontwikkeling is dat het werk dat normaal op de bouwplaats thuishoort elders gebeurt. Bij de vervanging van overwegen hebben wij hier inmiddels ervaring mee. Een tweetal betonnen spoorwegovergangen (waarvan een van 21 meter) is mede door ons ontwikkeld en compleet geprefabriceerd op locatie aangeleverd, wat de buitendienststelling aanmerkelijk verkortte.

Als voestalpine Railpro zijn wij samen met onze partners in de railsector zo steeds op zoek naar het optimum. Onderhoud wordt echter nooit nul. Ondanks alle hiervoor genoemde initiatieven zal dat bij een steeds krappere capaciteit toch meer en meer gaan knellen. Vergelijk het met het wegverkeer: op wegtrajecten die tegen hun maximale capaciteit zitten hoeft maar één iemand een snoeppapiertje weg te gooien en alles staat stil.

Willen we dat voorkomen op het spoor dan zijn die bypasses echt nodig!

Erno Chevallier
director corporate development voestalpine Railpro

Erno Chevallier, director corporate development voestalpine Railpro