Stel uw vraag
Geplaatst op 14-04-2006

De Vervoerkamer van Frankrijk

De Nederlandse Vervoerkamer houdt sectorspecifiek (mededingings)toezicht op de spoorsector en overig openbaar vervoer als tram-, metro- en busvervoer. Geschillen over de capaciteitsverdeling, de toegang tot de markt en de gebruiksvergoeding worden hier beslist. Zo heeft de Vervoerkamer een belangrijke rol gespeeld op de juiste vaststelling van de gebruiksvergoeding door ProRail.

De situatie in Frankrijk is op dit moment nog niet vergelijkbaar met Nederland. De Franse spoorsector wordt nog steeds gedomineerd door één partij, SNCF. Toch zijn er belangrijke verschuivingen merkbaar. Steeds meer partijen vragen een licentie aan als spoorwegonderneming in Frankrijk. SNCF zit zelf ook niet stil en is druk bezig met een interne reorganisatie.

Roland Peylet is werkzaam bij de Raad van State in Frankrijk. Daarnaast vervult hij de rol van voorzitter van de Franse Vervoerkamer, de Mission de Contrôle. Hij vertelt dat de oprichting van deze organisatie rechtstreeks voortkomt uit de Europese richtlijnen 2001/121 en 2001/14, waarin staat dat elke EU Lidstaat moet  beschikken over een Vervoerkamer. Er komt dus een Europees netwerk van Vervoerkamers, ook wel regulatory bodies genoemd.

De Franse Mission de Contôle heeft onder andere tot taak om de klachten van de Franse spoorvervoerders in behandeling te nemen. Dat kunnen klachten zijn over discriminatie bij de capaciteitstoewijzing door de infrastructuur manager Réseau Ferré de France of bij problemen bij het verlenen van een veiligheidscertificaat of bedrijfsvergunning door de overheid. Tot op heden zijn er nog geen formele klachtenprocedures geweest, maar Roland Peylet verwacht dat bij de uitbreiding van de concurrentie dit zeker het geval zal zijn. De bezetting van het bureau is daarom ook nog beperkt van omvang, maar zal zeker worden uitgebreid. De Franse spoormarkt kenmerkte zich tot op heden door een monopolie van SNCF. Recentelijk zijn er echter een aantal nieuwkomers op de markt van het railgoederenvervoer verschenen, zoals Connex (onderdeel van Veolia) die goederentreinen rijden tussen het Saarland en de Lorraine, Rail4chem uit Duitsland en EWS uit Engeland. Daarnaast hebben Eurotunnel en B-Cargo aangekondigd om actief te worden binnen Frankrijk met railgoederenvervoer.

Roland Peylet heeft met alle nieuwkomers contact gehad. Zij hebben weliswaar geen formele klachten bij hem ingediend, maar hebben hem wel ingelicht over de moeizame procedures. Hij verwacht dat er binnenkort daadwerkelijk meer keuze komt op de spoormarkt omdat Frankrijk vanaf 1 april 2006 de markt voor nationaal en internationaal railgoederenvervoer volledig vrij geeft voor concurrentie. Dat is  eerder dan de rest van Europa, die pas per 1 januari 2007 volledig wordt geliberaliseerd. Peylet verwacht dat vooral de grote Franse verladers zoals Danone van die nieuwe situatie zullen profiteren. In feite is er vanaf 1 april cabotage vervoer mogelijk in Frankrijk. Peylet verwacht hiervan een impuls voor de toetreding van andere spoorwegondernemingen.

De naam Mission de Contrôle is gekozen omdat het aansluit bij de Franse vertaling van de Europese richtlijnen, waarin gesproken wordt over het instellen van een controle organisatie voor de spoorsector in elke Lidstaat. Die controle organisatie heeft vanuit die richtlijnen een duidelijke missie. De organisatie staat niet geheel los van de Franse overheid, maar vormt wel een zelfstandige eenheid.

Roland Peylet, president Mission de Contrôle