Stel uw vraag
Geplaatst op 31-05-2010

“Een nieuwe impuls voor Europese spoorcorridors”

Nederland is daar al sinds het begin van de ontwikkeling van de Betuweroute bij betrokken, samen met landen als Zwitserland, Duitsland en Italië. Vanuit Rotterdam zijn er op dit moment belangrijke corridors naar Genua en naar Lyon, en er wordt gewerkt aan een corridor richting Tsjechië en Polen. Maar hoewel ze in Rotterdam samenkomen, zijn het toch losse corridors door Europa.

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat vindt die initiatieven zo belangrijk dat hij vorig jaar in Genua heeft gezegd dat hij deze ontwikkeling een extra stimulans wil geven. Daarom heeft hij deze conferenties georganiseerd. Er zijn twee bijeenkomsten, een politieke conferentie in Den Haag waar elf ministers van betrokken landen bijeen zullen komen en een businessconferentie in Rotterdam.

Een voorwaarde daarbij is natuurlijk dat er vraag moet zijn vanuit de markt naar vervoersmogelijkheden op een bepaalde as. Maar die is er ook, want juist de as vanuit Noordwest-Europa via het Duitse Ruhrgebied en Zwitserland naar Noord-Italië kent een enorm vervoer op alle modaliteiten. Intussen zien we ook een groeiend vervoer op de oost/westas, met name in de richting van Polen.

Inhoudelijk zal de ministersconferentie focussen op een aantal terreinen, waaronder de infrastructuur, de treinpaden en de capaciteit van de verbindingen. Aan de hand van capaciteitsanalyses zal bijvoorbeeld worden bekeken waar er knelpunten zijn. Ook de samenwerking op het gebied van de veiligheidsinspecties komt aan de orde. Het streven is om ervoor te zorgen dat de locomotieven niet afzonderlijk in elk land hoeven te worden goedgekeurd, maar dat de goedkeuring van één inspectiedienst voldoende is. Er is wat dat betreft veel meer harmonisatie mogelijk, wat ook geldt voor opleidingen en diploma’s van de machinisten.

Een derde gebied is de regelgeving en de toepassing ervan in de praktijk, waarbij zal worden gekeken of de markt voor het spoor in Europa daadwerkelijk open is, of de treinpaden en de terminals echt toegankelijk zijn voor iedereen en of de capaciteit voldoende is, niet voor een enkele operator maar voor allemaal.

De ministers zullen hun afspraken vastleggen in  de Verklaring van Rotterdam. Daarbij zal nadrukkelijk aandacht besteed worden aan het linken van andere havens aan de spoorcorridors, zoals Antwerpen aan de corridor naar Genua en Rotterdam aan de corridor naar het zuiden. Verder zal worden gesproken over het veiligheidssysteem ERMTS.

Aanvankelijk zijn een aantal belangrijke corridors opgezet, maar inmiddels is de tijd rijp voor het combineren van de corridors tot een volwaardig spoornetwerk in Europa. De Europese Commissie is hiervan groot voorstander, maar dan moeten de verschillende lidstaten wel op één lijn worden gebracht. Op dit moment zie je dat iedereen nog zijn eigen definitie heeft van wat een corridor precies is. Daarover zal moeten worden gesproken.

In Rotterdam vindt gelijktijdig op 14 juni een business conferentie plaats. Hier komen ongeveer tweehonderd vertegenwoordigers bijeen op hoog niveau vanuit de vervoerders, de infrastructuurbeheerders,  een aantal grote verladers en de havenautoriteiten. Deze personen zijn doelgericht uitgenodigd. Wij willen hen  graag betrekken bij de totstandkoming van het Europese spoornetwerk. Europees Commissaris S. Kallas is aanwezig in de ministersconferentie en de Europese directeur-generaal van Mobiliteit en Transport zal optreden als moderator bij de businessconferentie. Aan het eind van deze businessconferentie zullen de ministers aanwezig zijn om te luisteren naar de conclusies die op die dag zijn getrokken. Bovendien zal de Tweede Kamer een uitgebreid verslag ontvangen, zodat de uitkomsten van de beide conferenties een openbaar karakter zullen krijgen.”

Brigit Gijsbers

plv. directeur Spoorvervoer bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat

Brigit Gijsbers, plv. directeur Spoorvervoer bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat