Stel uw vraag
Geplaatst op 31-10-2008

Eigen locomotieven: optimale flexibiliteit voor alle partijen

Om dat waar te maken beschikken wij als Spitzke Spoorbouw over eigen grote bouwmachines. Sinds 2005 zijn wij bovendien een erkende zelfstandig spoorvervoerder met in Nederland drie eigen locomotieven en een eigen korps van bijbehorende machinisten. Alles wat nodig is voor een project vervoeren we zelf over het Nederlandse spoorwegnet. Bouwprojecten kunnen we op deze manier logistiek optimaal bedienen. Daarbij maken we zo goed mogelijk gebruik van de schaarse restcapaciteit die ProRail beschikbaar heeft aan treinpaden. Onze logistieke organisatie weet door een goede planning flexibel hiermee om te gaan.

Waar geen flexibiliteit in zit is de hoeveelheid werk die ProRail binnen een buitendienststelling verwacht. Dat wordt alleen maar meer. Soms zou het fijn zijn als we zouden kunnen toveren. Dat kunnen wij natuurlijk niet, maar we spannen ons in om een zo hoog mogelijke productie te halen bij elk project door een optimale inzet van mensen en machines. Voldoende ervaren mensen zijn cruciaal. Twee handicaps treden daarbij op. In de eerste plaats zijn goede technische mensen moeilijk te krijgen. Daarnaast concentreren buitendienststellingen zich meer en meer in de nacht en in het weekend. Dit drukt op het sociale leven van onze medewerkers en laat zich met geld niet altijd goed maken. Dit leidt ertoe dat steeds meer ervaren mensen uitstromen naar andere sectoren.

Binnen onze logistieke afdeling hebben wij daar gelukkig een goede oplossing voor. De aan- en afvoer van materiaal en materieel gebeurt immers voor een groot deel in de dagen rondom de buitendienststellingen. Machinisten kunnen dus rouleren. Bovendien beschikken wij sinds april 2008 over het vervoersattest A + B. Het betekent dat we niet alleen voor onszelf, maar ook voor alle andere partijen over het Nederlandse spoorwegnet mogen rijden. Dat bieden we nu ook actief aan. Dat kan het vervoer zijn van lading voor een collega of leverancier, maar ook voor een goederenvervoerder die eenmalig een locomotief en machinist nodig heeft. Al dergelijke partijen zijn wij graag van dienst. Zo lang het past binnen onze eigen bedrijfsvoering natuurlijk. Resultaat is in ieder geval dat we onze restcapaciteit goed benutten en tegelijkertijd onze medewerkers een beter gespreide werkweek bieden.

Spitzke Spoorbouw kan zich verder onderscheiden door de nauwe band met onze moeder Spitzke AG. Het maakt ons bedrijf bij uitstek geschikt voor de uitvoering van grensoverschrijdende projecten tussen Nederland en Duitsland. Datzelfde geldt het spoorvervoer. Onze locomotieven kunnen aan de Nederlands-Duitse grens gewoon doorrijden.

Het zijn absoluut kansen. Alles staat en valt echter bij de aanbod aan werk. En dat is een probleem apart. De toezegging van minister Eurlings voor 4,5 miljard euro extra voor het spoor is niet van de een op het andere moment vertaald in concrete projecten. Daar is een vertaalslag voor nodig van ProRail in de vorm van Europese aanbestedingen, enz. Dit kost in de praktijk tijd. Zo komt in 2008 duidelijk minder werk op de markt. Dit lijkt zich in 2009 voort te zetten. Om alle projecten op afzienbare termijn uit te voeren wordt een flinke opgave. De verdeling van de capaciteit op het spoor, inclusief buitendienststellingen, is immers nu al grotendeels vastgelegd. Nieuwe en extra projecten zijn daar moeilijk in te passen. Voor een in alle opzichten gezonde Nederlandse spoorsector is dat echter wel noodzakelijk!” 

Paul de Haas

Directeur Spitzke Spoorbouw BV

Paul de Haas, Directeur Spitzke Spoorbouw BV