Stel uw vraag
Geplaatst op 31-10-2006

Full swing

Die paar extra stroken asfalt die in de planning zitten, zijn, hoe belangrijk ook, gewoonweg onvoldoende. Spoor en binnenvaart bieden ruimte. Overigens zijn we ook om duurzaamheidsredenen niet erg happig om het wegvervoer te sterk te laten groeien. Spoor en binnenvaart gelden nog steeds als duurzame vormen van transport.”

Wat doet het Havenbedrijf om het spoorvervoer te stimuleren? Ten eerste wil ik wijzen op onze nieuwe beleid om bij de tendering voor de overslagbedrijven die zich op Maasvlakte II willen vestigen, in de contracten doelstellingen over de modal split vast te leggen. Zo moet het aandeel van het spoorvervoer voor de aan- en afvoer van containers minimaal 20 procent bedragen. Globaal een verdubbeling ten opzichte van het huidige aandeel van het spoor in de haven.

Verder proberen wij in onze rol als ‘makelaar’ partijen bij elkaar te brengen en te bewegen om nieuwe shuttleverbindingen op te starten tussen Rotterdam en bestemmingen verder in Europa. Afgelopen jaar is dat in meer dan tien gevallen ook gelukt. Natuurlijk stimuleren en faciliteren we ook bedrijven om spooraansluitingen te realiseren op de havenspoorlijn, het begin of eind van de Betuweroute. Mede-investeringen van onze kant zijn op dit gebied dan ook zeker geen uitzonderingen.

Daarnaast zijn we als aandeelhouder in de Betuweroute Exploitatiemaatschappij – kortweg BREM genoemd - gestapt. Minimaal voor 5 jaar in de bestaande verhouding. Dat geeft zekerheid. Opzet is om op termijn een deel van ons pakket over te dragen aan private partijen, al willen de havenbedrijven van Amsterdam en Rotterdam ook dan ieder voor minimaal 5 procent aandeelhouder blijven. Twee jonge, veelbelovende kerels zijn als directie nu keihard aan de slag om die organisatie op poten te krijgen. Ik zou ze willen meegeven om volop gebruik te maken van de ruimte die ze hebben gekregen om de exploitatie creatief, onorthodox en volgens de modernste inzichten vorm te geven. Natuurlijk begrijp ik dat op 2 januari 2007 nog niet alles volop draait. Zo zijn er nog lang niet voldoende loccen uitgerust met ETCS dat voor het rijden op de Betuweroute is vereist. Dat komt natuurlijk ook doordat er lange tijd veel onduidelijkheid geweest is over technische specificaties. Ik ga er vanuit dat na de zomer van 2007 deze unieke spoorverbinding full swing kan draaien.

Door alle kritische geluiden over de Betuweroute die de afgelopen jaren hebben geklonken, vergeten we wel eens hoe uniek deze verbinding eigenlijk is. Als ik praat met mensen uit de Verenigde Staten of uit het Verre Oosten, bespeur ik altijd veel bewondering voor dit 160 kilometer lange stuk spoor dat helemaal is gereserveerd voor het goederenvervoer van de ene kant van het land naar de andere. Dat zie je nergens ter wereld. De haven van Rotterdam gaat er in ieder geval veel plezier aan beleven.

Hans Smits, president directeur Havenbedrijf Rotterdam NV