Stel uw vraag
Geplaatst op 01-06-2006

Gevraagd: visie en support

Niemand toch, op een enkele visionair na. Die zag de problemen op de weg al aankomen: verstopte wegen en beprijzing. Die las over klimaatverandering en voorzag problemen met waterstanden in de grote rivieren voor de binnenvaart. Die zag mogelijkheden voor commerciële ondernemende bedrijven die op het spoor innovatieve concepten konden aanbieden. Deze denkbeelden blijken dus waarheid geworden te zijn. Maar waarom ontbreekt dan het bijpassende beleid van de overheid? Als iedere modaliteit serieus op waarde wordt geschat en de verschillende modaliteiten optimaal worden ingezet op hun eigen sterkte punten, dan is de BV Nederland in staat om de logistiek regisseur van Europa te worden. We hebben goed geoutilleerde havens, we hebben ontzettend veel kennis en ervaring in de logistiek en er komt met de Betuweroute een dedicated spoorlijn voor het railgoederenvervoer, een prachtige nieuwe ontsluiting naar het achterland. Toch mis ik een overheidsvisie op dit terrein. Waarom hoor ik bijvoorbeeld niets over de aanleg van 4 of 5 grote strategisch gelegen regionale inlandterminals om de continentale lading op het spoor te krijgen? Als we nog lang wachten, is het hele land dichtgeslibd met bebouwing terwijl het spoor ook letterlijk ruimte nodig heeft. Dat de overheid de oorspronkelijke plannen voor een grote multimodale terminal in Valburg naar de prullenbak heeft verwezen, zal achteraf een pijnlijke vergissing blijken te zijn.

ACTS timmert als een van die ondernemende goederenvervoerders hard aan de weg. Na de aandeelhouderswisseling van ruim anderhalf jaar geleden, professionaliseert het bedrijf in hoog tempo. Onze innovatieve concepten blijken aan te slaan. En we worden overspoeld met nieuwe aanvragen. Daarom willen we ook internationaal meer actief worden. De aanvraag voor een attest in België is al de deur uit, Duitsland volgt waarschijnlijk nog dit jaar. Toch wil ik op deze plaats ook een lans breken voor het binnenlands goederenvervoer per spoor. Wij hebben bewezen dat daar zeker bestaansrecht voor bestaat: zelfstandig of als subcontractor voor buitenlandse partners. De overheid moet dat alleen nog leren inzien: goederenvervoer per spoor is meer dan internationaal transitoverkeer. Als alle verwachte groei van maritieme en continentale lading naar binnenlandse bestemmingen over de weg moet worden opgevangen, dan slibt het hoofdwegennet van Nederland nog verder dicht. Water is hier weliswaar ook een oplossing, maar het lijkt mij uitermate onverstandig om als overheid alleen op dit paard te wedden.

Vroeger stond ACTS vooral bekend als verhuurder van ACTS-wagons met afvalcontainers. Dat doen we overigens nog steeds met veel succes. Inmiddels hebben we naast onze ACTS-wagons ook verschillende intermodale containerdraagwagens in de verhuur. Door het bieden van innovatieve spooroplossingen heeft ACTS zich als tractieleverancier in de afgelopen jaren goed op de kaart weten te zetten. Met name op het gebied van intermodaal verkeer hebben wij ons sterk kunnen ontwikkelen. Een derde zich inmiddels snel ontwikkelende activiteit van ACTS, is het - via mobiele serviceteams - verzorgen van onderhoud aan locomotieven en wagons. In 2005 heeft ACTS haar felbegeerde erkenning als onderhoudswerkplaats verkregen van de Inspectie Verkeer en Waterstaat. In Rotterdam en Apeldoorn huren we nu al loodsen voor onze onderhoudswerkzaamheden en ik sluit niet uit dat we in de toekomst ook een eigen werkplaats zullen gaan neetzetten. Kortom, ACTS wil graag de toekomstbeelden van de eerder genoemde visionair verder uitbouwen. Daar hebben we wel alle support voor nodig van mensen met een gezonde visie op mobiliteit.  

Rob van Gansewinkel

Directeur ACTS Nederland

Rob van Gansewinkel, directeur ACTS Nederland