Stel uw vraag
Geplaatst op 09-08-2004

HSL biedt kansen voor vervoer van tijdkritische goederen.

Uit diverse recent gepubliceerde rapporten en prognoses blijkt dat de komende jaren het personenvervoer en het vervoer van goederen sterk zullen groeien. Zo blijkt uit de onlangs gepubliceerde brief van minister Peijs aan de Tweede Kamer waarin zij de hoofdlijnen schetst van de nog te verschijnen Nota Mobiliteit, dat de mobiliteit over de weg zal stijgen met 40% tot 2020 (brief Tweede kamer Nota Mobiliteit, 28 mei 2004). Door deze stijging zal de vertraging op de hoofdwegen in 2020 tweemaal zo hoog zijn als in 2000.

Door de groeiende mobiliteit nemen de reistijden toe en de voorspelbaarheid van vervoer af.
Dit heeft negatieve gevolgen voor het vervoer van goederen over de weg. Hoewel de groei van de mobiliteit voor al het goederenvervoer negatieve gevolgen heeft, is het effect voor het vervoer van tijdkritische goederen (bijvoorbeeld bloemen/planten en luchtvracht) in verhouding nog sterker.
Deze producten zijn namelijk sterk afhankelijk van snel en betrouwbaar vervoer.
Alternatieven naast het wegvervoer worden daarom steeds belangrijker.
Zeker als we de draaischijffunctie (Nederland als Gateway for Europe) van Nederland in de toekomst wensen te behouden. Alternatieve oplossingen zijn noodzakelijk als we logistiek in Nederland  op een hoog niveau willen houden. Handel en logistiek vormen immers de bloedsomloop van de Nederlandse economie.

Vervoer per spoor, binnenvaart en short sea zijn als alternatief voor het wegvervoer van een steeds groter belang. Voor het vervoer van tijdkritische goederen zijn deze modaliteiten niet alle even geschikt omdat zij niet alle voldoen aan de eisen die gesteld worden aan snelheid en betrouwbaarheid. Er bestaat echter wel degelijk een kansrijk alternatief: dat is het vervoer per snelspoor. Het vervoer van goederen per Hogesnelheidstrein (HSL) zou uitstekend aansluiten bij de eisen die het vervoer van tijdkritische goederen stelt op het gebied van snelheid en betrouwbaarheid.

Waarom biedt de HSL zoveel kansen? Het netwerk van Hogesnelheidslijnen in Europa wordt steeds verder uitgebreid. De dichtbevolkte gebieden in Europa worden daardoor ook steeds beter ontsloten. Dit zijn dezelfde gebieden waar de tijdkritische goederen naar getransporteerd moeten worden.
We moeten ons daarom afvragen hoe we als sector optimaal gebruik kunnen maken van dit groeiende HSL-netwerk in Europa. HSL-verbindingen tussen de regio Schiphol en belangrijke bestemmingen zoals Frankfurt en Parijs kunnen immers goede alternatieven bieden voor het opvangen van de genoemde groei.

Tijdkritisch vervoer dat nu over de weg gaat, zal niet zomaar verschuiven naar de HSL. De HSL zal veel eerder een alternatief zijn voor de opvang van de groei van  tijdkritische goederen.
Dit alternatief versterkt de multimodale bereikbaarheid van de regio Schiphol, waardoor ook de draaischijffunctie van Nederland in de toekomst beter zal worden gewaarborgd. Wat tevens belangrijk is, is dat het een positieve invloed op de concurrentieposities van Schiphol en Nederland zal hebben. Laten we ons daarom als sector goed afvragen wat het HSL-netwerk voor ons allemaal in de toekomst kan betekenen en daarmee aan de slag gaan.

NDL is de vereniging van en voor de logistieke, multimodale sector.
Bezoek voor meer informatie de website van NDL www.ndl.nl

 

Paul van Lede, adviseur van bestuur en directie Nederland Distributieland