Stel uw vraag
Geplaatst op 27-08-2010

“Innovaties leiden tot meer capaciteit op het spoor”

Rail Trade is opgericht vanuit het idee om nieuwe machines voor spooronderhoud in te zetten, die sneller zijn en andere werkmethoden en processen mogelijk maken. Alles wat wij doen, moet leiden tot meer capaciteit op het spoor. Als je sneller kunt werken, kun je meer treinen laten rijden. Wanneer een traject 53 uur niet gebruikt kan worden, kun je bekijken of dat werk ook binnen dertig uur kan.

Innovatie binnen de railsector vindt vaak zijn oorsprong in een bestaand probleem en is bedoeld om dat probleem op te lossen. Vooral de laatste jaren gaat er veel innovatiekracht naar duurzaamheid en milieuaspecten, bijvoorbeeld op het gebied van geluid. In de toekomst zal ook steeds vaker worden gekeken naar trillingen. Zulke beperkingen bepalen het capaciteitsprofiel van het spoor. Dus als je de overlast door geluid en trillingen kunt verminderen, ontstaat vaak ruimte om meer treinen te laten rijden. Met ons product Durflex bijvoorbeeld kunnen zulke trillingen met 30 tot 40 procent worden verminderd.

Een ander voorbeeld is de de kunststof onderlaag waarop de spoorballast rust. De huidige matten worden over lengtes van dertig tot vijftig meter over de baan uitgerold. Die rollen moeten steeds vervangen worden. Dat kost niet veel tijd, maar twee minuten per tien minuten is toch 20 procent. Wij hebben een vloeibaar product bedacht, onder de werknaam Geoflex, dat uit spuitmonden rechtstreeks op het spoor wordt uitgestort. Binnen enkele seconden is het zo stijf, dat de ballast erop kan worden gestort. De eerste ballast klemt zich vast in de vloeistof. Daardoor heb je een veel betere basis.

Geoflex heeft dezelfde filterende werking, maar bovendien sluit de mat zich vanzelf wanneer er een gat zou ontstaan. Als het spoor moet worden vernieuwd, kan het materiaal heel makkelijk worden weggehaald. Dit product wordt gemaakt met vliegas en is dus CO2-vrij. Samen met Strukton hebben we het patent op dit product. Op de universiteit van Wenen zijn we de laatste testen aan het doen, en in Duitsland en Oostenrijk is men nu al zeer enthousiast.

Innovaties op het spoor vormen een heel breed terrein. Zoals de locomotieven in de afgelopen tien jaar verbeterd zijn, dat is fantastisch. Aan de andere kant zijn de producten en de logistieke plannen in de afgelopen tien jaar sterk verbeterd. Dat is een heel ander soort innovatie. Rail Trade richt zich vooral op het onderhoud van het spoor en nieuwe technologieën om treinen stiller te maken en ervoor te zorgen dat de onderhoudstijd wordt verkort.

Dit soort innovaties gaan niet snel en dat is heel goed verklaarbaar, want je hebt te maken met veiligheid en duurzaamheid en je weet dat het lang mee moet gaan. Een spoorbaan ligt er zo’n 25 jaar. Voor structurele innovaties heb je echt lange adem nodig. Maar als je dat weet, dan is er ook heel veel mogelijk.”


Carel Robbeson

Directeur Rail Trade

Carel Robbeson, directeur Rail Trade