Stel uw vraag
Geplaatst op 01-02-2012

Intermodaal vervoer moet op de politieke agenda

VAT Logistics is een van de grootste logistiek dienstverleners op het gebied van groupage per shortsea naar onder andere Finland, Noorwegen, Ierland en Schotland en tevens per trein richting Italië, Oostenrijk en Oost-Europa. In combinatie met het bestaande complete dienstenpakket kan VAT hierdoor fungeren als een ‘one stop-shop’.

Dat is wat onze klanten steeds vaker vragen. Het blijkt meer en meer dat de klanten ‘groener’ denken. Dat is bijvoorbeeld merkbaar aan de toenemende waarde die gehecht wordt aan een optimale, efficiënte en milieuvriendelijke manier om goederen te vervoeren. Hiervoor worden al targets vastgelegd. Bovendien krijgt het wegvervoer steeds meer restricties opgelegd vanuit de politiek, zoals milieuzones, rijtijden en de Maut.

In de afgelopen jaren zijn twee bedrijven overgenomen die sterk staan in het intermodaal vervoer, Waalex en Transverba. Waalex was een van de eerste bedrijven die trailers (Huckepack) per trein naar Italië stuurde. Transverba heeft zich gespecialiseerd in zogenaamde wissellaadbakken (swaps van 7,45 meter). Beide bedrijven zijn samengevoegd tot VAT Logistics Intermodal. Het doel is sneller over een behoorlijk marktaandeel te beschikken en dat verder uit te bouwen, wat resulteert in verhoging van kwaliteit en kwantiteit van lanes voor onze klanten.

VAT Logistics Intermodal beschikt intussen over diverse lanes vanuit strategisch gelegen plaatsen in de Benelux en Duitsland richting Italië, Zwitserland en Oostenrijk. Met dit systeem van hoofdlanes als uitgangspunt werken we aan verdere uitbouw van het spooraanbod.

Noodzakelijk voor een betrouwbaar intermodaal netwerk is een goede samenwerking tussen de eigen kantoren en met het agentennetwerk in Italië, met name als het gaat om de aanname en planning van goederenstromen. In veel gevallen moet bij de klant de bereidheid bestaan om iets langere transittijden te accepteren, omdat intermodale lanes wat langere doorlooptijden hebben dan vervoer over de weg. Daar staat tegenover dat dit in de tariefstelling wordt gecompenseerd. Ook moeten er goede afspraken worden gemaakt met railoperators en in bepaalde gevallen zijn commitments in de vorm van vaste slots noodzakelijk om er zeker van te zijn dat de goederen vertrekken vanaf de gewenste terminals.

Voor het leeuwendeel van onze klanten is het spoor voldoende concurrerend met het wegvervoer, maar dan moet er wel een gelijk speelveld zijn. Helaas zien we in de markt nogal wat ‘cowboystreken’, zoals het te werk stellen van illegale buitenlandse chauffeurs en subcontractors. Dat komt het serviceniveau natuurlijk niet ten goede.

We zijn bij VAT Logistics goed in het bedenken van kansen en uitdagingen, maar daar is wel wat voor nodig. De spoorsector moet ervoor zorgen dat de infrastructuur van Nederland en van de ons omringende landen hoog op de agenda komt te staan van de Europese Commissie. De EU-begroting is wat dat betreft wel heel onevenwichtig. Slechts een paar procent van de begroting is bestemd voor vervoer en energie.

Ik denk dat onze sector eens flink aan de bel moet trekken om het belang van het intermodaal vervoer in Europa te benadrukken en ervoor te zorgen dat dit belangrijke punt op de politieke agenda komt en ook blijft. Als we er in Europa in slagen om het spoorvervoer meer als netwerk te zien en dat te optimaliseren, dan kunnen we ook in 2025 en nog lang daarna gebruik maken van een milieuvriendelijke vorm van vervoer, optimaal en zonder restricties. Want als we prins Claus goed hebben begrepen, geven we deze wereld straks aan onze kinderen terug.’

René van Berkel
VAT Logistics

René van Berkel, Manager Operations, VAT Logistics Intermodal, Rotterdam