Stel uw vraag
Geplaatst op 29-01-2010

“Keuringen door gecertificeerde specialisten”

We hebben als KeurCompany in de afgelopen tijd de markt van het spoorvervoer verkend en merkten daarbij dat de benodigde keuringen op zich wel worden aangeboden, maar niet op dezelfde dag en locatie. De betrokkene moet bijvoorbeeld op de ene dag naar Amersfoort voor een medische keuring en op een andere dag naar Utrecht voor een psychologische keuring. Nu kan dat worden gecombineerd, waardoor er minder hoeft te worden gereisd en georganiseerd.

Bij de medische keuring wordt gekeken of iemand het werk op het spoor fysiek aankan. Dat is risicovol werk en daarom zijn er normen voor vastgesteld. Iemands zichtveld moet bijvoorbeeld voldoende zijn om de seinen langs het spoor te kunnen opmerken. De betrokkene moet ook goed kunnen horen en lichamelijk gezond zijn.

Zo’n medische keuring is meestal met een uur afgerond, maar de psychologische keuring kan wel vijf uur duren. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de persoonlijkheid, verstandelijke capaciteiten en middels een veiligheidstest of het reactievermogen, de bedieningsvaardigheid en de waakzaamheid voldoende aanwezig zijn. Bij de waakzaamheidtest wordt iemand echt op de proef gesteld. Hoe goed kan iemand opletten? Blijft de betrokkene bij de les, ook als hij moe wordt? In het interview met de psycholoog komt onder andere aan de orde of de betrokkene in staat is om ’s nachts te werken. Als dat niet het geval is, kan dat bijvoorbeeld een beperking zijn voor de inzetbaarheid.

Slaaptrainingen vormen een apart onderdeel van het aanbod van KeurCompany . Het komt voor dat een medewerker aangeeft dat hij na een nachtdienst slecht slaapt. Hij wordt bijvoorbeeld na drie uur slapen al wakker en het lukt hem niet meer om verder te slapen. Het kan ook zijn dat mensen in zijn omgeving, met name collega’s of de leidinggevende, signaleren dat de werknemer in een periode van nachtdienst minder alert is, fouten maakt en dergelijke. Een slaaptraining geeft gerichte informatie over hoe je zelf je eigen slapen kunt beïnvloeden. Het resultaat is uren langer en kwalitatief beter slapen. En vervolgens natuurlijk meer uitgerust en alerter op het werk zijn.

Ook de artsen en psychologen zijn gecertificeerd. Bovendien kennen ze de specifieke werkomstandigheden op en rond het spoor omdat ze meerdere dagen en nachten hebben meegelopen. Ze hebben ervaren hoe het is om met grote machines te werken en weten wat de zwaarte van het beroep is. Eens in de drie jaar leggen ze de werkplekbezoeken opnieuw af, zodat ze op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen.

KeurCompany maakt deel uit van ArboNed en heeft in totaal 60 vestigingen in heel Nederland. Op zich zijn er niet veel arbodiensten die zich specifiek met spoorvervoer bezighouden en we hopen daarom dat de spoorvervoerders een duidelijk beeld zullen krijgen van wat we doen en daar gebruik van zullen maken."

Els Visser is coördinator Spoorwegkeuringen bij KeurCompany.

Els Visser, coördinator Spoorwegkeuringen KeurCompany