Stel uw vraag
Geplaatst op 26-06-2014

LTE zet in op meer flexibiliteit in het spoorvervoer

In goed 10 jaar tijd is LTE uitgegroeid tot een internationaal opererende spoorvervoerder met licenties in Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Roemenië en Nederland. In Duitsland rijden wij op de licentie van een partner. De aanvraag voor een eigen licentie in Duitsland is inmiddels ingediend. Daarmee ontsluit LTE de hele as van Noordzee tot Zwarte Zee met eigen productie. Het voordeel is dat we een doorgaand operationeel systeem hebben. Zowel hardware (locomotieven) als software (wanneer een trein in Nederland vertrekt is dat in Hongarije en alle landen daartussen ook zichtbaar). Dit verhoogt de kwaliteit en de omloopsnelheid.

Hoewel we sterk actief zijn op de Oost-West-as, ontwikkelen we in samenwerking met partners ook steeds meer trafieken op de Noord-Zuid-as. Zo rijden we nu treinen naar Zwitserland, Polen en Italië, maar ook naar Servië en Kroatië. Voornaamste klanten die wij vanuit Nederland bedienen, zijn Glencore Grain en Gunvor, beide commodity traders maar inmiddels ook met eigen productiefaciliteiten. Voor Glencore rijden wij voornamelijk graantreinen en vegetarische oliën en voor Gunvor vegetarische oliën en biobrandstoffen. Verder is het onze ambitie om ook andere soorten lading te vervoeren. Daarom zijn wij recentelijk in opdracht van TX Logistik gestart met het rijden van een omloop van hun containershuttle Rotterdam-Nürnberg/München. Daarbij rangeren wij deze shuttles ook naar diverse terminals in Rotterdam.

Bij LTE ligt de focus op flexibiliteit. Daarom bieden wij geen standaard A-B en B-A shuttles aan conform het reguliere spoorboekje, maar rijden wij naar nagenoeg elke willekeurige bestemming die de klant wenst. Daarbij ontwikkelen wij steeds meer driehoek-verkeren. Je kunt ons concept daarom beter vergelijken met die van een taxi dan die van het openbaar vervoer. Bovendien maken wij weinig tot geen gebruik van draaischijven en loc-wisselingen. Hierdoor kunnen wij op de Noord-Zuid-as naar Noord-Italië een round-trip aanbieden met een transittijd van enkele dagen. In het traditionele bulk/spot verkeer waarbij het vervoer over veel schijven plaatsvindt, is dat zomaar 1-2 weken. Door de snelle transittijd die wij leveren kan een klant bijvoorbeeld een hele wagenset besparen.

De behoefte aan flexibiliteit in de spoorsector is groot. In dat opzicht heb ik weinig begrip voor nieuwe tariefstructuren die, alles wat buiten de scope van de jaardienstregeling valt ,penaliseren. Daar lijken KeyRail en het Havenbedrijf soms een ideaalbeeld van alleen maar container- en kolenshuttles te hebben. Ook een aangevraagd treinpad dat slechts 3 minuten geldig is voor een trein die bijvoorbeeld 2.000 kilometers onderweg is, lijkt niet echt reëel. Hierdoor leidt iedere vertraging tot wijzigingen, terwijl een treinpad in Duitsland maar liefst 19 uur geldig is.

Voorts heeft de sector behoefte aan eenduidige processen met zo min mogelijk diversiteit in verantwoordelijkheden. Zo is er privaat spoor, NS Spooraansluitingen (op privaat terrein of op openbaar terrein), de hoofdbaan, centraal beheerd gebied en decentraal beheerd gebied, KeyRail, ProRail. De veiligheid zou hier sterk gediend zijn, wanneer op dit vlak een goede harmonisatie zou plaats vinden.

Er is zeker toekomst voor het spoor van en naar Nederland. Voorwaarde is wel dat er voldoende basis wordt gelegd voor een gezond level-playing field, waarbij tariefstructuren worden geharmoniseerd met de ons omringende landen. Nu gaan veel ladingpakketten verloren omdat wij ons langzamerhand uit de markt prijzen. Ook lijkt de verhouding tussen modaliteiten steeds verder uit elkaar te lopen. Waar de kosten voor het spoor de laatste jaren fors zijn gestegen, gingen bijvoorbeeld de liggelden in de Rotterdamse haven juist stevig naar beneden.

In dat opzicht vraag ik me af in hoeverre het gepast is de eisen die gesteld worden aan spoorvervoerders steeds verder op te voeren. Te meer vanwege de beperkingen de komende jaren als gevolg van de bouw van het derde spoor in Duitsland. Naar mijn mening zouden we eerder oude structuren en verantwoordingen moeten aanpassen aan de huidige tijd en daarvoor meer realiteit georiënteerde instanties moeten creëren. Het is de hoogste tijd dat er nu echt iets gaat gebeuren!”

Markus Bertram, Managing Director LTE Netherlands B.V.

Markus Bertram, Managing Director LTE Netherlands B.V.