Stel uw vraag
Geplaatst op 29-09-2006

Macroscopische bril

Daarover ben ik oprecht verheugd. En het wordt zeker een succes, ook al hebben velen daarover hun – vaak slecht onderbouwde – twijfels uitgesproken. Kijk alleen maar eens naar de kosten. Slechts 8 procent over de oorspronkelijke raming heen... een fantastische prestatie voor een dergelijk megaproject dat een kleine 15 jaar heeft geduurd. Nu is de Betuweroute even duur in euro’s als oorspronkelijk in guldens, zie ik u denken. Dat komt omdat de politiek hem onnodig duur heeft gemaakt. Als ware het Sinterklazen, zo gaven ministers en burgemeesters tunnels, schermen en sprinklerinstallaties weg. Op wat voor gronden? Overlast voor die weinige omwonenden? Kom nou! Dan hadden ze zich druk moeten maken over de geluidsoverlast die treinen maken in de binnensteden van pakweg Delft of Utrecht. Nee, de hele discussie is nooit door de macroscopische bril bekeken. Dankzij de Betuweroute wordt de hele delta van Rijn, Schelde en Maas inclusief de vele goed geoutilleerde havens, nog aantrekkelijker voor de grote rederijen van deze wereld. Ga maar na: uitstekende weg- en waterverbindingen met heel Europa plus straks dus een fraaie spoorverbinding, geen orkanen die de Noordzeekust bedreigen en nauwelijks arbeidsonrust. Om de kwaliteit van het transport nog beter te waarborgen, pleit ik wel voor nauwere samenwerking tussen alle modaliteiten in deze delta.”

“Kwaliteit betaalt zich op de lange duur altijd uit. Rotterdam hoeft niet per se de grootste haven van de wereld te zijn. Ik zie liever dat Rotterdam bekend staat als de beste haven. Met de beste achterlandverbindingen. Om dat te bereiken, is het nodig dat verladers het transport niet teveel afknijpen. Veel verladers switchen nog wel eens voor een dubbeltje per ton. Dat verhoogt de kans op een prijsoorlog. Vergelijk het maar met de supermarktoorlog. Daarvan is uiteindelijk niemand echt blij geworden. Een en ander laat onverlet dat concurrentie in de markt in mijn ogen zeker noodzakelijk is, want dat stimuleert de branche tot innovatieve vervoersmodellen. Dat zien we nu gebeuren dankzij de vele nieuwkomers op het spoor die op hun beurt de bestaande bedrijven wakker schudden. Wellicht zijn er nu een beetje veel particuliere spoorvervoerders maar dat selecteert zich wel uit. Dan blijven er een paar grote over plus enkele gespecialiseerde onderaannemers zoals feederbedrijven in de havens en op grote industrieterreinen.”

“Tot slot pleit ik ervoor dat de railgoederensector zich veel nadrukkelijker aan het publiek presenteert als een hele goede en veilige modaliteit. Dat de veiligheid op het spoor zo’n hoog niveau haalt, weet bijna niemand in Nederland. En dat er dankzij de trein zoveel kilometer minder file op de weg staat, dat fabrieken die onze luxe consumentengoederen maken vaak worden bevoorraad door de trein... Wellicht is de indienststelling van de Betuweroute wel hét moment om zo’n imagocampagne op te starten.”

Hans Boom

Tot 14 september 2006 initiator van Quality Rail Rotterdam en gastheer van het Spoorcafé.

Hans Boom, initiator Quality Rail Rotterdam