Stel uw vraag
Geplaatst op 07-02-2011

‘Op weg naar één logistiek netwerk’

Dit rapport, dat in opdracht van ABN Amro is opgesteld door het onderzoeksbureau NEA, is om twee redenen voor ons heel belangrijk. Als eerste willen we onze klanten binnen de sector door dit rapport deelgenoot maken van wat er gebeurt in de markt en hoe zij hun bedrijf kunnen of moeten positioneren. Ieder individueel bedrijf moet tenslotte een bijdrage leveren aan realisatie van de logistieke positie die Nederland in Europa ambieert. Vervolgens zullen wij die partijen graag adviseren hoe zij hun plannen financieel kunnen realiseren, onder meer vanuit het onlangs opgerichte Maritiem Cluster van ABN AMRO.

Tweede reden is dat wij anderhalf jaar geleden een zeehavenstudie hebben laten uitvoeren, ook in samenwerking met NEA. Dit rapport, dat juist de achterlandlogistiek centraal stelt, is daarop een logisch vervolg. De verschillende modaliteiten horen hierbij. De samenhang wordt echter steeds belangrijker. Onder onze klanten bevinden zich grote en kleine wegtransporteurs, logistieke dienstverleners, binnenvaartschippers en ondernemers in de spoorsector. Een aantal van deze bedrijven heeft een diversiteit aan modaliteiten in hun positionering opgenomen. Daarnaast zijn ook de expediteurs een belangrijke doelgroep, gezien hun rol in de regie bij de uitvoering van de supply chains van klanten.

Dat Rail Cargo een van de partners in het rapport is, onderstreept het belang voor partijen die het spoor inzetten voor hun transport. Voor veel bedrijven wordt het spoor een steeds belangrijker modaliteit, zeker met het oog op het faciliteren van de toekomstige groei. Dat blijkt uit interviews en ketengesprekken die zijn gedaan ten behoeve van het rapport. Praktische toepassingen worden veelvuldig genoemd.

In het rapport verkennen we het speelveld, de havens, het achterland en de organisatie daarvan. Een en ander wordt gekoppeld aan de ambities en ontwikkelingen van Nederland. We zetten in op de regie van de logistieke keten. Daarnaast hebben we gekeken naar de ontwikkelingen bij de verladers. Er zijn  vier sectoren geïdentificeerd die voor de Nederlandse logistieke positie heel belangrijk zijn of dat gaan worden. Dat zijn de chemie, de agrologistiek, de consumentenelektronica en bio-brandstoffen. Vooral die laatste is een groeimarkt.

Een belangrijke bijdrage vormen de innovatieve oplossingen uit de logistiek. Vele voorbeelden komen met naam en toenaam voorbij op gebied van het intermodaal vervoer en de manieren waarop verladers en logistiek dienstverleners elkaar hebben gevonden.

Een belangrijke conclusie is dat er meer nieuwe concepten nodig zijn in de logistiek om de enorme groei in de markt op te vangen. Inzet is nodig van meerdere modaliteiten binnen de supply chains door hogere flexibiliteit en meer transparantie. Bijkomend doel is het leveren van een positieve bijdrage aan de duurzaamheid van de sector, die aansluit bij de verlangens van de verladers. Je ziet dat innovatie leidt tot oplossingen. Wat vijf of zes jaar geleden onmogelijk leek, kan nu wel. Samen aanpakken om te zien of je met elkaar het logistieke concept kunt verbeteren. Belangrijk voor Nederland, maar zeker ook voor de positionering en ontwikkeling van ieder individueel bedrijf.

Het gaat om de betrouwbaarheid van het netwerk ofwel het succes van alle deelnemers die deelnemen binnen het netwerk. We gaan de knelpunten dan ook niet uit de weg. Er worden grote ambities uitgesproken voor zowel spoor als binnenvaart. Nemen we de knelpunten weg dan kunnen we grote stappen voorwaarts maken, zeker ook op het spoor.

Voorwaardelijk is dat iedere ondernemer tijd moet vrijmaken om na te denken over de strategische richting van zijn bedrijf. De markt verandert, concepten veranderen, eisen ten aanzien van duurzaamheid veranderen. De afsluitende zin van het voorwoord luidt dan ook: ‘We hopen dat dit rapport een waardevolle bijdrage zal leveren bij de positionering van uw bedrijf.’ Dat vind ik persoonlijk de rode draad in het rapport. Ieder bedrijf moet kijken hoe het zichzelf gaat positioneren in de markt om zich sterker te maken. Mede daarom zijn de voorbeelden heel praktisch.’

Bart Banning

Sector Banker Transport & Logistiek, ABN Amro

Het rapport kunt u hier als pdf downloaden.

Bart Banning, Sector Banker Transport & Logistiek, ABN Amro