Stel uw vraag
Geplaatst op 01-04-2011

‘Opleidingen worden ontzettend belangrijk’

Als nieuwkomer hebben we er veel belang bij om ons netwerk te vergroten door promotie en pr en door aansluiting bij netwerken als Rail Cargo. Daardoor ontstaan er mogelijkheden om meer in contact te komen met de vele marktpartijen in de sector. Daarnaast ondersteunt Consolid ook het bredere doel van Rail Cargo, namelijk voorlichting geven over de voordelen van railgoederenvervoer.

Toen we in 2008 in deze sector begonnen waren we nogal verrast door de personeelsmarkt op het spoor. We wisten natuurlijk wel dat die markt qua volume voor uitzendkrachten niet zo groot zou zijn als bijvoorbeeld het goederenvervoer over de weg. Dat is juist de kracht van die modaliteit, veel volume en maar één machinist. Maar er was maar heel beperkte concurrentie en in onze ogen lagen de tarieven van uitzendorganisaties erg hoog. Dat bood ons in ieder geval kansen om binnen te komen.

We hebben flink moeten investeren. Vanwege de bijzondere reglementen die gelden rondom het veiligheidbeheersprogramma moesten we een aparte organisatie opzetten. We waren gewend met kwaliteitskeurmerken te werken, maar dit stelsel was voor ons nieuw. We kregen te maken met een ander jargon en met verplichtingen die verder gingen dan gewoonlijk. Dat was voor ons een reden om deskundigheid en ervaring vanuit de spoorgoederenwereld aan te trekken.

De spoorgoederenmarkt is een wereld waar iedereen elkaar kent. Vaak hebben leverancier en afnemer in het verleden bij hetzelfde bedrijf gewerkt en heel vaak ook zie je zulke relaties teruggaan tot voor de verzelfstandiging van de NS. Dat is een netwerk waar je wel binnen moet kunnen komen. Het is me letterlijk wel gezegd dat wij nieuw waren en dus niet wisten hoe de sector werkte.

Daardoor ontmoetten we veel scepsis, maar aan de andere kant merkte ik in gesprekken met vervoerders dat we erg welkom waren. Ze stellen het wel op prijs dat je als nieuwkomer hebt willen investeren om in de markt te komen en daarbij telt ook de ervaring en deskundigheid die in andere markten is opgedaan. In het wegvervoer wordt al jaren gewerkt met flexibiliseren en die ervaring brengen we de spoorwereld binnen. Zeker nu we een jaar verder zijn en de effecten van de economische crisis wegebben, is er grote behoefte aan flexibiliteit.

Tot nu toe lukt het heel aardig om aan voldoende gekwalificeerde mensen te komen. Maar we beginnen ook te merken dat de economie in de regio Rotterdam aantrekt. Het wordt moeilijker om mensen aan te trekken die bijvoorbeeld ook op de Betuweroute kunnen rijden. Daarom investeren we in opleidingen.

Opleidingen worden de komende jaren ontzettend belangrijk. Een opleiding van nul tot volledig bevoegd goederenmachinist is een enorm programma, maar het moet want we zien de vergrijzing in alle sectoren en dus ook in het railgoederenvervoer. Hier zien wij voor ons een rol weggelegd, bijvoorbeeld door clusters te vormen van groepjes opdrachtgevers. Zo kunnen we nieuwe mensen laten opleiden die inzetbaar zijn bij drie of vier verschillende spoorvervoerders.

Daarnaast gaan we inzetten op doorstroming vanuit andere groepen van mensen die daar echt geschikt voor zijn, bijvoorbeeld het reizigersvervoer. Dan kun je opleiden voor combifuncties in personen- en goederenvervoer. En er is bijvoorbeeld al een spoorcafé voor de werkgeverskant, maar misschien kunnen we wel een initiatief ontplooien om te komen tot een spoorcafé voor werknemers. Een plek waar professionals uit de markt hun kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Dat zijn we aan het onderzoeken.'

Dennis Mortier
Directeur Consolid (Rail)

Dennis Mortier, directeur van Consolid (Rail) :