Stel uw vraag
Geplaatst op 07-08-2013

Optimaliseer het gebruik van beschikbare spoorcapaciteit

Ondanks het bereiken van deze mijlpaal blijven wij niet stil zitten. Wij hebben de ambitie om verder door te groeien en te blijven innoveren. Op dit moment slaan wij jaarlijks ruim 300.000 laadeenheden over op het spoor. Hierbij zien wij een duidelijke verschuiving naar continentale ladingstromen en de opkomst van Oost-Europese bestemmingen, zoals Polen en Tsjechië.

Daarnaast zien wij steeds meer vers-lading per spoor vervoerd worden, zoals groenten en fruit. Met de plannen om Rotterdam Cool Port te vestigen in het Waalhavengebied, pal naast het RSC, wordt ingespeeld op de snel veranderende koellogistiek. Was tien jaar geleden breakbulk (pallets, dozen, etc.) veruit de dominante vervoersvorm, inmiddels heeft de reefercontainer deze rol nadrukkelijk overgenomen. Het RSC als begin- en eindpunt van tientallen railshuttles per dag sluit hier uitstekend op aan. Vreemd genoeg zijn er nog altijd geen directe spoorverbindingen vanuit Rotterdam naar Zuid-Frankrijk en Spanje, maar wellicht zal dat mede door de komst van Cool Port veranderen.

Met de realisatie van Maasvlakte 2 ontstaat straks een soortgelijke situatie als voor de invoering van het shuttle-concept. Doordat de diverse terminals onvoldoende lading hebben om een complete trein te vullen naar één willekeurige bestemming in het achterland zal wederom geconsolideerd moeten worden. De vraag is natuurlijk waar dat moet gaan gebeuren. Een Common Rail Terminal op de Maasvlakte zou hiervoor een oplossing kunnen zijn, maar er kan ook gedacht worden aan bundeling op het RSC. Er rijden immers nog steeds lege wagons tussen RSC en Maasvlakte heen en weer. Ook per barge zijn er, mede in coöperatie met onze goede buren, voldoende mogelijkheden.

RSC Rotterdam is tevens betrokken geweest in de ProRail-studie met betrekking tot het aanpassen van het Waalhaven-spooremplacement. Dit emplacement is sterk verouderd en beschikt slechts over een beperkt aantal opstel- en vertreksporen met een lengte van 750 meter. De bedoeling is dat dit aantal fors wordt uitgebreid, waardoor het steeds groter wordende aantal lange containertreinen van onze klanten gemakkelijker en efficiënter ingezet en uitgehaald kunnen worden. Dit is nu niet altijd mogelijk door het beperkte aantal lange sporen op het Waalhaven-spooremplacement.

Ook in de hele keten valt nog een behoorlijke efficiëntieslag te slaan in het optimaliseren van het huidige gebruik van de beschikbare infrastructuur. Rail operators, vervoerders, terminals, we acteren allemaal aan de hand van de “Spelregels” zoals die gezamenlijk met de infrabeheerders in Ketenregie zijn opgesteld. De spelregels zijn helder en verschaffen duidelijkheid. Een daadkrachtige ketenregisseur zal ferm moeten toezien op het naleven van de spelregels en mandaat moeten hebben van de betrokken partijen om tijdig en adequaat in te kunnen grijpen als het fout dreigt te gaan.

Tot slot zijn we zeer verheugd over het recentelijke bereikte akkoord voor de financiering van het Duitse deel van de Betuwelijn (derde spoor Emmerich – Oberhausen). Dit zal de bestaande capaciteit voor vervoer per spoor nog verder vergroten. Hiermee komen wij als betrokken spelers in de railsector steeds een stapje dichter bij de realisatie van het door Port of Rotterdam gestelde doel (Modal Split – 20% spoor) voor achterlandtransport.’

Pieter Förrer, Managing Director RSC Rotterdam

Pieter Förrer, RSC Rotterdam