Stel uw vraag
Geplaatst op 31-08-2011

'Prestatieverbetering op het spoor is goed mogelijk'

De scope van Delta Rail is het hele railsysteem, niet alleen infra of materieel. Het bedrijf focust op twee product/dienst-pijlers: assessment en certificering aan de ene kant en performanceverbetering en conditiemanagement aan de andere.

Er is een toenemende maatschappelijke druk op veiligheid. De invoering van de nieuwe Europese regelgeving is hot. Er komen steeds nieuwe wetten en regels bij. Daarom zijn we hierover met onze relaties in gesprek. Wet- en regelgeving is een must is als we op het spoor steeds intensiever met elkaar gaan samenwerken, zeker als het gaat om veiligheid. Maar het moet wel praktisch blijven en ingericht zijn om het doel te dienen. Partijen op het spoor moeten de ruimte krijgen om hun kerntaak niet uit het oog verliezen. Ook hier zien we een rol voor DeltaRail.

Op het gebied van assessment en certificering inspecteren, keuren en toetsen we spoorse assets (componenten, systemen) aan specificaties en aan wet- en regelgeving. Naast de inspectie, het testen en het monitoren van materialen, wordt ook meetapparatuur gekalibreerd en worden processen, personen (lassers) en werkplaatsen gecertificeerd.

Als Independent Safety Assessor (ISA) is Delta Rail erkend als onafhankelijk deskundige op het gebied van veiligheid. En als Notified Body ofwel NoBo zijn we een onafhankelijk instituut dat test of producten aan de Europese richtlijnen voldoen.

Op het gebied van performanceverbetering en conditiemanagement zorgt DeltaRail voor het meten, monitoren, inspecteren en onderzoeken van alle voorkomende spoorassets, met als doel de prestaties van opdrachtgevers te verbeteren. Traditioneel vindt bijvoorbeeld onderhoud op het spoor nog plaats op basis van gewoonte en schema’s op basis van tijd. DeltaRail focust juist op de conditie van het asset (wiel, wielas, spoorstaaf, wissel) en beoordeelt op basis daarvan wanneer het nodig en optimaal is om onderhoud uit te voeren. Door langere tijd te monitoren, kun je bovendien het gedrag gaan trenden en voorspellen. Door kennis van de conditie in relatie tot tijd en gebruik, is het mogelijk om onderhoudsschema’s te optimaliseren. Dit levert hogere prestaties en veelal lagere kosten.

Performance Plus dus. Wij garanderen klanten een betere prestatie/kosten-balans. Met onafhankelijke certificering zorgen wij ervoor dat opdrachtgevers kunnen presteren en met performanceverbetering en conditiemanagement garanderen wij dat de klant het nog beter kan doen. Vergelijk het met topsport. Topprestaties leveren is een kwestie van een goede conditie. Het gaat erom die te kennen en weten hoe en waar die te verbeteren.

Interoperabiliteit heeft tot het doel het Europese spoorwegnet concurrerender te maken. Een voorbeeld is de invoering van ERTMS, het nieuwe Europese communicatie- en beveiligingssysteem. Het merkwaardige op dit gebied is, dat de systemen van trein en infrastructuur niet vanzelfsprekend met elkaar matchen, hoewel leveranciers met de juiste specificaties werken. Dat betekent dat de werking van het totaalsysteem uitvoerig in de praktijk moet worden getest. Maar wanneer en hoe? Het vraagt om testcampagnes die veel railcapaciteit vergen en hoge kosten en risico’s met zich meebrengen. Een traject als Amsterdam-Utrecht bijvoorbeeld wordt enorm intensief bereden. Daarom heeft DeltaRail een ERTMS-testlab ontwikkeld. Een simulator waarin elk scenario kan worden nagebootst en waarmee dus praktijktesten kunnen worden vervangen.’

Ger de Kok
Commercieel Directeur, DeltaRail

Ger de Kok, commercieel directeur DeltaRail