Stel uw vraag
Geplaatst op 29-09-2011

ProRail wil graag beter begrijpen wat er speelt bij de klanten

Wettelijk zijn er bepaalde minimumeisen qua verdeling van trajecten tussen personen- en goederenvervoer. Binnen die kaders moeten wij proberen zo goed mogelijk te voorzien in de wensen van onze klanten. In de afgelopen jaren is het steeds beter gelukt om verzoeken van klanten te honoreren. Het aantal treinpaden dat wij niet kunnen honoreren is zeer laag, zelfs minder dan een procent.

Het is vooral een kwestie van slim passen en meten. De afdeling Capaciteitsverdeling is verantwoordelijk voor alle capaciteitsaanvragen, zowel de jaaraanvragen als de ad hoc aanvragen. Daar zit enorm veel werk in en iedere dag zorgen de medewerkers er voor dat onze klanten een spik en span product geleverd krijgen.

Er is veelvuldig contact tussen ProRail en de goederenvervoerders, soms met reizigersvervoer erbij. Eens per kwartaal komen we op directeurenniveau met alle goederenvervoerders samen om te zien wat er speelt. Daarnaast hebben we regelmatig accountoverleg met individuele goederenvervoerders en zijn er commissies en werkgroepen waar goederenvervoerders in meedoen en we met elkaar concrete afspraken maken over verbetering in de dienstverlening.

Er is een aantal projecten opgestart om te zien of we met de bestaande infrastructuur meer capaciteit kunnen genereren. Aan deze projecten doen ook de goederenvervoerders mee. Een voorbeeld is het project Kort Volgen, waarin we methoden zoeken om treinen dichter op elkaar te laten rijden. Verder is er een vast overleg waar aanpassingen aan de infrastructuur worden besproken en waar goederenvervoerders worden geconsulteerd over de effecten daarvan.

Een heel actueel punt is de toename van de handhaving op het gebied van milieu-eisen en externe veiligheid. Dan gaat het met name om gevaarlijke stoffen en geluid. Dat heeft invloed op de capaciteit die op het spoor beschikbaar is en het is in toenemende mate lastig om binnen die kaders de vragen die onze klanten hebben, te honoreren. Daar ligt echt een gezamenlijk belang voor de spoorsector.

Het Basisnet Spoor stelt grenzen aan het risico voor bewoners langs het spoor, dat voortkomt uit het rijden met gevaarlijke stoffen.  Dat maakt de verdeling van capaciteit weer lastiger. Als ProRail moeten wij ook weten welke gevaarlijke stoffen er in de treinen zitten en waar treinen met gevaarlijke stoffen op de emplacementen staan. Wij moeten die informatie krijgen van onze vervoerders om er bij een calamiteit voor te kunnen zorgen dat die tijdig bij de hulpdiensten komt.

Voor ProRail is het een goede zaak dat er meer partijen zijn. Sinds de liberalisatie van het goederenvervoer in Nederland is het volume sterk toegenomen. Wij zien natuurlijk graag een spoornet waar goed gebruik van wordt gemaakt.

ProRail is een actieve beheerder van het netwerk, maar ik vind dat wij de business van de goederenvervoerders beter moeten begrijpen. We gaan actiever worden in het vergaren van kennis over de manier waarop de business in elkaar zit en wat belangrijk en minder belangrijk is voor onze klanten. We willen graag weten wat er speelt, dat is een van de prioriteiten voor de komende tijd. En op basis daarvan onze dienstverlening naar onze klanten verbeteren.

Ik kan me voorstellen dat Rail Cargo information Netherlands daarbij een rol kan spelen, maar ook KNV Spoorvervoer. We  zijn en blijven regelmatig bezoeker van het Spoorcafé en ik zal daar ook zelf regelmatig mijn gezicht laten zien. Er zit veel kennis bij Rail Cargo Information en daar kunnen wij veel aan hebben.’

Hans Peter Voorhoeve
directeur Goederenvervoer ProRail
Utrecht

Hans Peter Voorhoeve, directeur Goederenvervoer ProRail