Stel uw vraag
Geplaatst op 28-02-2008

Samen

“De havenspoorlijn vormt samen met het A15-tracé de Betuweroute. Het is dan ook niet meer dan logisch dat op het complete traject met dezelfde systemen wordt gewerkt. Alle loccen (diesel én elektrische) moeten immers gewoon kunnen doorrijden. Elektrisch doorrijden kan pas zodra de 25 kV op de havenspoorlijn aankan. En dát is op zijn beurt pas mogelijk nadat de ATB is vervangen door ERTMS. Alles bij elkaar vergt dit in 2008 op veel plekken buitendienststellingen. Als aanbieder en verdeler van de capaciteit van de railinfra vervult Keyrail daarbij een centrale rol.”

“Ik zie dit onderwerp als een topprioriteit. We hebben nu in de Rotterdamse haven al af en toe te kampen met een capaciteitsprobleem. Dat komt vooral omdat er inmiddels echt veel partijen op het spoor actief zijn, die ieder vooral hun eigen processen optimaliseren. Dat veroorzaakt suboptimalisatie voor het geheel. Recent hebben wij daarom de pilot ‘Ketenregie’ opgezet. De eerste resultaten versterken mijn visie dat dit hét antwoord vormt om weer samen voor kwaliteit te gaan.”

“Gelukkig zie ik ook een andere beweging ontstaan, van samenwerken in plaats van elkaar vliegen afvangen. Zo is de stuurgroep ‘Ombouw havenspoorlijn’ van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en ProRail nu ook opengesteld voor de railgoederenvervoerders, voor het havenbedrijf Rotterdam en voor Keyrail. Overleg, afstemming én begrip, daar draait het de komende tijd om. De spoorterminals doen overigens niet direct mee aan de stuurgroep, maar kunnen erop rekenen dat Keyrail hen nauwlettend informeert.”

“Al met al wordt het wel een flink gepuzzel om de treinenloop te blijven uitvoeren en tegelijkertijd ruimte te bieden voor de ombouwwerkzaamheden. Ik doe dan ook een beroep op alle partijen zich flexibel op te stellen. Van mijn kant zeg ik dan toe om betrouwbaar en op tijd aan te geven waar tijdelijk geen treinen kunnen rijden en alternatieven aan te bieden. Want de lading moet naar de klant. Daarover geen misverstand.” 

“Zodra deze zomer de fysieke ombouwactiviteiten achter de rug zijn, begint het testwerk. Laten we daar in ieder geval voldoende tijd voor nemen. Dan is ook de instroom van diesellocs met ETCS aan boord zoveel mogelijk afgerond. Iedereen is erbij gebaat dat we direct goed kunnen werken, zodra de omschakeling van ATB naar ETCS een feit is. Uiteraard werken we aan een fall back scenario, maar dat heb ik liever niet nodig.”

“Als de ombouw is geslaagd, nemen we tegelijk de zogenoemde ‘Kortsluitroute’ bij de Waalhaven in gebruik. De sporen liggen er al enige tijd, maar er is destijds logischerwijs geen ATB meer aangelegd. Dankzij deze verbinding hoeven passerende goederentreinen niet langer over het emplacement Waalhaven te rijden. Dat genereert direct meer capaciteit voor de vervoerders op de havenspoorlijn.”

“En dan is het voorlopig op. Nieuw ‘ijzer’ komt er op korte termijn niet bij. Als we de groei van het railgoederenvervoer als geheel willen accommoderen, dan is een moderne vorm van samenwerken met heldere planningsafspraken en informatie-uitwisseling essentieel. 2008 wordt dan ook het jaar, waarin we gaan bewijzen dat onze doelgerichte aandacht en aanpak resultaten oplevert. De tijd waarin ‘ieder voor zichzelf ’ actief is - zonder oog te hebben voor de kwaliteit van het geheel - is wat Keyrail betreft voorbij.”

Sjoerd Sjoerdsma
directeur Keyrail

Sjoerd Sjoerdsma, directeur Keyrail