Stel uw vraag
Geplaatst op 03-04-2013

Spoor biedt zekerheid aan onze klanten

De Zuid-Afrikaanse holding had eerder in 1999 ook al onder andere Neska overgenomen met diverse terminals langs de Rijn, zoals CTS Container Terminal in Köln, UCT in Dormagen, en DCH in Düsseldorf. Door de overname kwam daar ook de Rhein-Ruhr Terminal in Duisburg bij.

Na reorganisatie kwam Alcotrans in de divisie Neska terecht en kwam daarmee in een heel andere verhouding tot de Rijnterminals te staan. In plaats van de traditionele koper/verkoper-relatie werd vanaf 2003 veel meer gekeken naar synergie, waarbij systemen op elkaar werden afgestemd, overbodige tussenschakels werden geëlimineerd en het vaarschema geoptimaliseerd met als gevolg een zeer grote betrouwbaarheid. Het mooie is dat het spoor hier naadloos op aansluit.

Doordat onze schepen zich strikt houden aan hun vaarschema vormt het spoor een zeer goede back-up voor containers die bijvoorbeeld te laat arriveren op de terminal. Dit geeft ons extra flexibiliteit, waarbij wij met het spoor een aantrekkelijk alternatief kunnen bieden. Ook wanneer containers snel moeten worden doorgevoerd naar het achterland in verband met hoge demurrage-en/of detentionkosten vormt de extra capaciteit die wij bieden met onze spoorverbindingen een belangrijke rol.

De laatste jaren zien wij bij onze opdrachtgevers een sterke vraag naar het kunnen aanbieden van meerdere modaliteiten. Dit heeft er hoofdzakelijk toe geleid dat wij onze spoordiensten hebben uitgebreidt. Hierin wordt meteen ook duidelijk dat het spoor veel meer is dan slechts een back-up. Men kiest voor capaciteitszekerheid, spreiding van risico en dus ook voor het spoor. Als Alcotrans spelen wij met onze spoordiensten daarop in.

Als Alcotrans staan wij zeker open om nog meer spoorverbindingen te realiseren. Daarbij zijn wij wel gebaat bij een goede spoorafhandeling in de haven. In dat opzicht zien wij de toekomstige interne distributie plus afhandeling op Maasvlakte 2 als een dringend probleem. Het is in het belang van het spoor als hierover spoedig besluitvorming zou plaatsvinden.

Tot slot is het mij opgevallen dat er aangaande transparante informatievoorziening op operationeel vlak veel verbetering te realiseren valt. Zorg bijvoorbeeld voor bundeling van operationele informatie waartoe de betrokken partijen toegang hebben. Dit zou het vervoer over spoor mijns inziens minder gecompliceerd maken.’

Hans Buytendijk, Managing Director Alcotrans Container Line B.V.

Hans Buytendijk, Managing Director Alcotrans B.V.