Stel uw vraag
Geplaatst op 03-05-2004

Spoor in de supply chain kan een grotere rol spelen.

Naast de veranderingen in de marktstructuur spelen trends in het wegvervoer (kilometerheffing, beperkingen voor Alpentransit, congestievorming) het spoorvervoer ook in de kaart.
Voor diverse ketens zijn voorbeelden te noemen. Hieronder wordt op drie ingegaan: intermodaal vervoer, chemie en kolen (de data die hierbij worden genoemd zijn afkomstig van door TransCare verrichte projecten). 

Intermodaal vervoer
In de keten van het intermodaal vervoer (maritieme containers) kan met een procesgeoriënteerde benadering (i.t.t. een zuiver functionele benadering) transporttijd en kosten worden verlaagd op de verbinding met het achterland. Met name op de deep sea terminal is een aanzienlijke efficiencyslag te maken. Met behulp van ICT kan het aantal terminal handlings worden beperkt. Hiermee kan tot 30% van de terminalkosten worden bespaard. Ook het railvervoer kan tot 30% goedkoper, met name door een hogere omloopsnelheid*  en langere treinen. De ontwikkelingen rond de Betuwelijn bieden hiertoe uitgelezen kansen. Aanvullende kostenbesparingen kunnen worden bereikt als ook de aansluitende logistieke processen tot in het achterland op elkaar worden afgestemd. Een belangrijk bijkomend voordeel is de versnelde doorlooptijd in de keten.

Chemie
Eind jaren ’90 heeft chemiegigant BASF de ketenkosten met vele tientallen procenten teruggedrongen door de integratie van de logistiek af productie, de warehousing, de railterminal en de spooroperaties. Wat betreft het spoor werd deze besparing mogelijk door tijdelijke “insourcing’ van het spoorvervoer. Drie jaar geleden heeft BASF, samen met Hoyer, Bertschi en VTG een zeer succesvolle branchegerichte spoorwegmaatschappij, Rail4chem, opgericht en haar spooractiviteiten op het openbare net daarin ondergebracht. Hiermee heeft een aantal spelers een netwerkfilosofie ontwikkeld. Inmiddels rijdt Rail4chem ook voor andere bedrijven in de chemische sector.

Kolen
Ook in het vervoer van droge bulk zijn enorme veranderingen waarneembaar. Besparingen in de logistiek zijn van groot belang omdat de logistieke kosten een relatief groot deel vormen in de totale kosten. Insourcing van het railvervoer is de meest vergaande maar ook meest effectieve maatregel (besparingen tot 30%). Voestalpine is daarbij een voorbeeld. Ook andere strategieën, zoals verticale integratie van processen af productie met transport werpt vruchten af (kostenreducties tot ruim 15%). Daarnaast kunnen technische ontwikkelingen, zoals efficiënte treinpaden, innovatieve wagons, en on-site transport, de transportkosten substantieel beperken.

* De kosten van railtransport nemen met ca. 10% af als een trein jaarlijks 70.000 kilometer meer aflegt.

Drastische kostenbesparingen zijn mogelijk!