Stel uw vraag
Geplaatst op 17-09-2015

Spoorproduct heeft strategische waarde voor ons

“We zijn nu ruim een half jaar operationeel. Het unieke van deze terminal is de vergaande automatisering. Doel hiervan is nieuwe dimensies in snelheid, duurzaamheid en veiligheid te realiseren. Het samenspel tussen mensen, equipment en systemen is daarbij cruciaal. Een intensieve periode waarin continue bijsturing en verdere verfijning nodig is om alles in goede banen te leiden. Een testfase wijkt ook altijd weer af van de realiteit. Deze transitiefase vergt veel tijd en energie, maar we zijn tevreden met waar we nu staan.

Op dit moment wordt de terminal aangelopen door enkele relatief kleine diensten, voornamelijk Trans Atlantisch en naar het Midden Oosten, maar op termijn zullen ook de eerste Aziatische diensten van de alliantie van Maersk Line en MSC afgehandeld worden. De komst van schepen uit het Verre Oosten zal een enorme boost geven aan de volumes die via onze terminal worden afgehandeld en daarmee ook aan het aantal treinen dat we ontvangen.

Het realiseren van een aantrekkelijk spoorproduct is voor APM Terminals Maasvlakte II van strategisch belang. Wij willen hier invulling aan geven door in de eerste plaats een vloeiend overslagproces te realiseren zonder obstakels. Een onzichtbare terminal in de zin dat er geen vertragingen ontstaan op de terminal, maar dat containers veilig en vlekkeloos bewegen tussen zee en achterland. Dat kan onmogelijk zonder een goede ketenregie. Een accurate afstemming met alle betrokken partijen is dus essentieel.

Een voorbeeld daarvan is de informatie-uitwisseling via Portbase die is uitgebreid, zodat rail operators meer én eerder inzicht hebben in de status van de containers betreffende (verwachte) aanwezigheid of mogelijke blokkades, terwijl APM Terminals meer informatie ontvangt over de modaliteit waarmee de container wordt afgehaald. Daarmee kan de container direct bij lossing uit het zeeschip in het juiste stack worden geplaatst. Nu is het nog relatief eenvoudig om van stack te wisselen, maar als de terminal vol zit is hier minder capaciteit voor en kan dit tijdverlies betekenen. Wanneer wij ruim van tevoren de informatie ontvangen kunnen wij de containers sneller afhandelen.

In de tweede plaats geven we invulling aan onze spoorambitie door bundeling van containers via onze terminal mogelijk te maken. Het aantal spoorterminals op de Maasvlakte stijgt en het is in de regel voor een trein niet haalbaar om alle terminals aan te doen. Veel shuttles hebben niet de frequentie om dedicated terminals aan te doen, dus zijn er nieuwe bundelingsmogelijkheden nodig. Onze Open Access Rail Terminal (OART) propositie is daarin een heel interessante optie, zeker voor shuttles waarvan al veel Maersk Line of MSC volume via diepzee binnenkomt of vertrekt. 

Het OART-concept biedt de mogelijkheid om externe maritieme en continentale lading, dus lading vanuit bijvoorbeeld het Distripark of andere terminals, via onze spoorterminal te behandelen. We hebben niet de ambitie een tweede Rail Service Centre te worden, maar willen voor shuttles waarvoor dit concept werkt graag een draaischijf of opstappunt zijn. In de Rotterdamse haven hebben we nieuwe bundelingsmogelijkheden nodig. Het openstellen van onze spoorterminal voor externe lading is de randvoorwaarde die wij invullen. Het OART-concept wordt al sinds eind vorig jaar toegepast voor lading van en naar de bestaande terminal van APMT in Rotterdam, maar met enkele spooroperators zijn we nu ook serieus in gesprek om dit toe te passen voor lading van en naar andere terminals.

In de derde plaats is het onze strategische doelstelling om in samenwerking met partners hoogfrequente shuttles te ontwikkelen naar belangrijke locaties in het Europese achterland. Vooral waar het gaat om langere afstanden, omdat er met deze spoorverbindingen geconcurreerd kan worden met andere havens. Een treffend voorbeeld hiervan is de Red Bull lading vanuit Oostenrijk die sinds kort via treinen van IMS Rail Switzerland op onze terminal worden afgehandeld.”

Erik van de Kamp, Business Development Manager APM Terminals Maasvlakte II

Erik van de Kamp, Business Development Manager APM Terminals Maasvlakte II