Stel uw vraag
Geplaatst op 30-11-2006

Veiligheid is onze prioriteit

Om de veiligheid optimaal te borgen, heeft ProRail besloten een speciaal programma in te richten, dat onder meer alle lopende en noodzakelijke maatregelen in kaart brengt, prioriteiten stelt en de uitvoering daarvan intensiveert. Doel van deze ‘Veiligheidsagenda’ is een systematische en structurele verhoging van de veiligheid op het spoor. Daarbij spelen vier thema’s, die mede op basis van onze eigen onderzoeken naar voren zijn gekomen.

In de eerste plaats moet veiligheid worden gehandhaafd in de hele keten en dus bij alle betrokken organisaties. Veiligheid heeft weliswaar bij iedereen de hoogste prioriteit, maar bij de overdracht van werk naar een andere partij kan essentiële informatie verloren gaan. Daarom zal ProRail zorgen dat die overdrachtsmomenten extra aandacht krijgen. In de tweede plaats intensiveren wij ons risicomanagement. Incidenten op het spoor gebeuren vaak als zich bijzondere omstandigheden voordoen, zoals extreme kou of hitte en werkzaamheden. De risicoanalyses die wij vooraf maken, moeten in kwaliteit omhoog.

Minstens zo belangrijk vind ik het derde punt: bestaande regels beter naleven. Voor zowel de kwaliteit van het geleverde werk als voor het proces waarmee dit totstandkomt, bestaan voorschriften. De verantwoordelijkheid voor handhaving en toezicht ligt zowel bij ons als bij de betrokken aannemers. Daarover maken we betere afspraken. Er komt een gemeenschappelijke werkwijze die uitgaat van een combinatie van toezicht door ‘bovenaf’ en collegiaal toezicht. Dat betekent dus nadrukkelijk niet méér regels, maar de bestaande regels naleven.

Het drukst bereden spoornet van Europa vereist goed onderhoud. Dat kost tijd. Tijd die ten koste gaat van de beschikbaarheid van het spoor. Momenteel wordt veel in korte periodes in de nacht en het weekend gewerkt aan het spoor. Het vierde agendapunt is een heroverweging van de balans tussen werkzaamheden en de beschikbaarheid van het spoor. Wij willen in samenspraak met vervoerders onderzoeken of we met langere onderhoudsperiodes een ‘netto’ toename van beschikbaarheid plus een hoger veiligheidsniveau kunnen realiseren.

ProRail blijft de veiligheid op het spoor volgen en waar mogelijk verbeteringen aanbrengen. Uiteindelijk betekent dit ook dat de beschikbaarheid toeneemt; en dat zal de goederensector zeker aanspreken. Uiteraard vergt dit wel samenwerking binnen de branche én inzet van alle partijen. Alleen gezamenlijk maken we het vervoer per spoor in Nederland veiliger en sterker!

Bert Klerk

voorzitter Raad van Bestuur ProRail

Bert Klerk, voorzitter Raad van Bestuur ProRail