Stel uw vraag
Geplaatst op 28-05-2014

Veiligheid verdient een prominente plaats

Recent heeft Consolid haar dienstverlening uitgebreid met een nieuwe bedrijfstak, namelijk Consolid Techniek. Deze bedrijfstak, die zich specifiek toespitst op techniek in vervoer, is ontstaan uit de behoefte aan de flexibele inzet van technische vakmensen in specifieke beroepen. Het gebrek aan technische vakmensen in Nederland wordt nijpender en dat probleem is niet anders bij bedrijven in vervoer.

Door de sterke vergrijzing constateren wij in de vervoerstechniek een sterke behoefte aan nieuwe instroom en specialistische vakkennis. Daarin is een verschuiving zichtbaar van mechanica naar mechatronica, een mix van mechanica en elektronica. Er ligt meer nadruk op snelheid van electronisch storing zoeken en er wordt veel gebruik gemaakt van moderne communicatiemiddelen. Dat vraagt een andere manier van werken. Naast de inzet van ervaren monteurs bieden wij daarom in samenwerking met ROC’s en vervoersbedrijven vanuit onze Consolid Vakschool ook leertrajecten aan, waarbij leerlingen de kans krijgen om geschoold te worden bij verschillende vervoersbedrijven.

Omdat er behoefte is aan specialistische vakkennis werken wij uitsluitend met gecertificeerd personeel. Indien het personeel niet capabel is, dan is dat voor onze opdrachtgever ook niet rendabel. Bovendien hechten wij veel waarde aan veiligheid, hetgeen bevorderd wordt met vakbekwame werknemers. Om die reden brengen wij de competenties, de motivatie, de capaciteiten en het leervermogen van kandidaat-technici uitgebreid in kaart via een speciaal testprofiel van Meurs Vervoer & Veiligheid.

Veiligheid heeft in onze bedrijfsvisie sowieso een prominente plaats en daarom heeft Consolid diverse certificaten. Concreet houdt dit in dat wij rekening houden met het feit dat onze werknemers op onveilige plekken werkzaam zijn door middel van risicoanalyse en inventarisatie, voldoende maatregelen eisen bij opdrachtgevers en verantwoordelijkheidsgevoel kweken bij onze werknemers. Dat laatste uit zich bijvoorbeeld in het accuraat registreren en conform veiligheidsrichtlijnen handelen. Ook is er gespecialiseerde begeleiding vanuit Consolid in geval van een calamiteit.

Door de combinatie van enerzijds talentvol vakmanschap en anderzijds voldoende opleiding en begeleiding zorgen wij samen met onze opdrachtgevers dat de vakmensen van de toekomst Vervoer en Veiligheid kiezen als werkomgeving.”

Richard Zwarter, Consolid Techniek

Richard Zwarter, Manager Techniek, Consolid