Stel uw vraag
Geplaatst op 29-04-2011

‘We gaan echt verder met het spoor’

Drie jaar geleden heeft Jan de Rijk de Har Vaessen Groep in Swalmen overgenomen. Dat bedrijf richt zich al veel langer op het vervoer per spoor tussen Nederland en Italië. Intermodaal vervoer is een van de speerpunten binnen het beleid van ons bedrijf. Naast nieuwe klanten zijn ook bestaande klanten die tot nu toe over de weg transporteerden, overgestapt op ons intermodale product. Verladers hebben steeds meer aandacht voor milieuaspecten. Daar moet je als logistiek dienstverlener in mee. We hebben inmiddels het Lean & Green Certificaat behaald. Dit past in het duurzaamheidsbeleid dat wij nastreven met als doel een CO2-reductie van 20 procent.

Een belangrijk punt is dat een groene oplossing voor de meeste verladers niet duurder mag worden dan een bestaande oplossing. Op het spoor tussen Italië en de Benelux zie je het spoorvervoer zich enorm ontwikkelen. Enerzijds kun je op deze route concurreren met de tarieven in het wegvervoer en anderzijds is het een voordeel dat er hier meerdere aanbieders zijn, waardoor we ook meer vertrekken per dag kunnen aanbieden. Dat biedt veel flexibiliteit voor onze klanten, de verladers.

We hebben sinds een half jaar een heel mooi project met bloemen en planten op het spoor naar Italië. Dan heb je een heel hoge betrouwbaarheid nodig, want als je te laat komt, kun je de producten weggooien. De ervaringen in de afgelopen tijd zijn zeer goed en we kijken dan ook of we dit kunnen uitbreiden naar andere landen.

Omdat de route op Italië zo goed loopt, vragen klanten ook om spoorvervoer op andere routes. We zouden het spoorvervoer op Oost-Europa graag uitbouwen, maar daar liggen de tarieven voor de weg vaak nog onder die voor het spoor en er worden minder frequenties aangeboden. Toch investeren we op die lijn, omdat we denken dat het spoorvervoer hier zal gaan groeien. Het is een kwestie van tijd voor we met een intermodaal product concurrerend kunnen zijn met het traditionele wegtransport op Oost-Europa.

Daarnaast kijken we ook naar Spanje, maar daar zit je met andere problemen zoals de spoorbreedte. De nieuwe lijn naar Barcelona is nog niet helemaal operationeel. Bovendien is het spoorvervoer door Frankrijk nog niet van die kwaliteit dat je eenzelfde performance kunt leveren als op Italië. Onze klanten eisen dit wel. We zitten te wachten tot er meer private partijen op het Franse spoor komen. Er zijn nog te weinig alternatieven naast de traditionele staatsspoorwegen. Klanten willen het graag, er is heel veel markt, maar je moet de kwaliteit kunnen waarborgen.

Op de weg is Jan de Rijk een belangrijke transporteur van high secured goederen, zoals tabak en farmaceutische producten. In de loop van dit jaar verwachten we de beschikking te krijgen over intermodale containers die aan de strengste veiligheidseisen van tabaks- en farmaceutische sector voldoen. Dan gaat het bijvoorbeeld om een akoestisch en visueel alarm, speciale sloten op de deuren, tracking & tracing en dergelijke. Zo zullen goederen die nooit het spoor op konden, nu wel intermodaal vervoerd kunnen worden. We verwachten tegen het eind van dit jaar met proefzendingen te kunnen starten.

Onze vestiging in Roosendaal heeft een aansluiting op het spoornet met vier sporen, met verharding ertussen en uitgerust met een aantal wissels die het rangeerproces vereenvoudigen. Daarnaast hebben we een eigen rangeerlocomotief. Dat biedt unieke kansen. We zijn in een vergevorderd stadium met een project voor de overslag van bulkgoederen van weg naar spoor.

Een van de sporen loopt bovendien tot binnen in het warehouse. Daardoor kunnen we ladingstromen die per trein naar Nederland komen, lossen, opslaan, cross-docken en uitleveren in de Benelux. Een andere mogelijkheid is om goederen die van buiten het Europese vasteland aankomen, vanuit de zeecontainers te lossen in ons warehouse en vervolgens per spoor verder Europa in te vervoeren. De geografische ligging is daarvoor ook ideaal, zo tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen in.

Kortom, we willen als Jan de Rijk Logistics echt door in het intermodale segment. We blijven uiteraard ook over de weg vervoeren, maar zeker op de lange afstand is het spoor een meer dan goed alternatief als we kijken naar de kosten en naar het milieu.’

Remco van Staaijeren
Sales manager bij Jan de Rijk Logistics

Remco van Staaijeren, Sales manager bij Jan de Rijk Logistics in Roosendaal: