Stel uw vraag
Geplaatst op 30-09-2009

“We zien nu al dat klanten meegroeien”

Het spoor is wel geprivatiseerd en een moderne modaliteit, maar desondanks is het in een haven als Rotterdam vaak nog een lastige en ondoorzichtige modaliteit. Daarom heb ik deze firma begin 2007 opgericht. Ik had eerder zowel bij de spoorwegen gewerkt als bij railoperators en daar merkte ik dat veel lading een alternatieve weg zocht ten opzichte van spoor. Er was wel interesse voor het spoor, maar de manier van werken schrikte vaak af.

Het spoor is als modaliteit nog niet laagdrempelig en transparant. Het is niet zo dat je even een prijs opvraagt en je hebt vervoer. Een voorbeeld: de grootste operators in de haven van Rotterdam vragen een bankgarantie voordat er wordt geboekt, zelfs al is het maar voor een enkele container per jaar. Er is zelfs een operator die eist dat je een rekening afsluit bij een bank in Duitsland, waar je tweemaal per maand een vast bedrag op moet storten.

Dat is al een eerste drempel, maar die nemen wij voor onze rekening. Een ander voorbeeld zijn de kosten wanneer een container moet blijven staan. Bij grote spooroperators is het vaak zo, dat je geacht wordt dat te weten. Je kunt een week of zelfs maanden later pas de rekening krijgen. Zie het dan nog maar te reclameren bij de eindklant. Wij noemen de transportprijs vantevoren, inclusief eventuele wachttijd.

Zo zitten er overal kleine valkuiltjes en wetenswaardigheden en om die voor te kunnen zijn, moet je de sector goed kennen.

Het spoor is wel een heel intensieve modaliteit door de tussenstops en overladingen. Omdat wij volumes bundelen, moeten we al die knooppunten nalopen om te zien of de containers zijn aangekomen dan wel vertrokken en of de documenten aanwezig zijn. Daar hebben we elke dag mee te maken. Als een klant maar weinig containers over het spoor vervoert, verliezen zij marge als ze die tijd moeten besteden aan het volgen van de lading. Dat nemen wij ze uit handen.

De crisis biedt duidelijk kansen voor het spoorvervoer. Toen de problemen in september 2008 inzette, kwam er bij ons opvallend genoeg meer vracht naar het spoor. De kunst is om die klanten vast te houden. We ontwikkelen nieuwe werkzaamheden, geven goede service geven en ondersteunen de klanten. We zien nu al dat sommige klanten meegroeien, zelfs in deze tijd. Dat geldt vooral voor de grote groeimarkten van deze tijd, Centraal- en Oost-Europa, inclusief Rusland en Kazakhstan en Azerbaijan.

Ook daar waar het spoor zijn grenzen kent, kunnen wij iets doen. Wij hebben bijvoorbeeld een heel nauwe samenwerking met het wegvervoer. Dagelijks rijden er rond 25 wagens onder vast contract in de havens van Rotterdam en Antwerpen om klanten te helpen die wel spoorvervoer hebben geboekt, maar waarbij vertraging optreedt in het zeevervoer. Als het vervoer met spoor dan niet meer kan gezien de transittijd, doen wij het over de weg. Zo kan er toch op tijd worden gelost.

Het spoor is en blijft een prima modaliteit, maar je moet goed weten waar je mee bezig bent.”

Johan Booij

Managing Director Cross Limits Logistics

Johan Booij, Managing Director van Cross Limits Logistics: