Bibliotheek

 bibliotheek

Welkom in onze virtuele bibliotheek. Hier treft u allerlei handzame informatie aan over het railgoederenvervoer:

Adressenbestand
In ons adressenbestand vindt u een actueel overzicht van alle bedrijven die een relatie hebben met het railgoederenvervoer, variërend van railexpediteurs tot personeelsleveranciers.

Landendossiers (in aanbouw) 
In de landendossiers treft u de belangrijkste gegevens aan in relatie tot het railgoederenvervoer van het betreffende land, zoals de marktpartijen, de terminals en de Netverklaring.

Rapporten
Hier treft u de belangrijkste rapporten aan over logistiek en railgoederenvervoer uitgegeven door externe partijen.

Publicaties
Hier treft u de digitale versies aan van de brochures, factsheets en jaarverslagen van het voorlichtingsbureau Rail Cargo.

Documenten
In deze rubriek vindt u nadere informatie over de documenten die in het railgoederenvervoer gebruikt worden, zoals de CIM vrachtbrief.

Literatuur
Hier staan de belangrijkste boeken genoemd die als onderwerp het railgoederenvervoer hebben.

Studentenrubriek
In deze rubriek worden de meest elementaire zaken van het railgoederenvervoer uitgelegd. Er wordt antwoord gegeven op vragen als ‘Welke soorten spoorvervoer zijn er, welke partijen bemoeien zich met het spoor, wat is ERTMS, is spoorvervoer milieuvriendelijk’ et cetera.