Netverklaring Keyrail

Bron: Keyrail

Gepubliceerd op: 16 maart 2011

Netverklaring Keyrail

Keyrail geeft jaarlijks (conform artikel 58 Spoorwegwet), een jaar voor aanvang van het desbetreffende dienstregelingjaar, de Netverklaring uit. Dit document kan gezien worden als de catalogus van de producten en diensten van Keyrail en is de basis voor de Toegangsovereenkomst die met de vervoerder afgesloten wordt.